Про журнал

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Редакційна колегія збірника наукових праць «Шевченкознавчі студії» дотримується принципу відкритого доступу до результатів досліджень, сприяючи вільному поширенню наукової інформації та глобальному обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Зміст видання – у вільному доступі та безкоштовний для користувача. Користувач може вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати його з науковою та навчальною метою з обов’язковим зазначенням авторства.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна колегія у своїй діяльності дотримується рекомендацій Комітету з етики публікацій The Committee on Publication Ethics (COPE), видавництва «Elsevier», норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про освіту», «Етичного кодексу університетської спільноти» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема щодо рівності всіх авторів для головного редактора, редколегії та рецензентів; конфіденційності; оригінальності пропонованого матеріалу та плагіату; конфліктів інтересів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають стандартам МОН України, а також вимогам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних.  

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редколегія відповідає за своєчасне видання збірника. Редколегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті у виданні. Статті оцінюються за їхнім змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, політичних уподобань їхніх авторів. Відхиляються статті, що не відповідають тематиці й вимогам видання, подані до інших наукових видань, а також ті, що містять раніше опубліковані результати дослідження. Надіслані статті не повертаються і не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях. Редколегія зберігає за собою право на необхідне редагування статей зі збереженням головних позицій, висновків і стилю автора. Редколегія дотримується виконання авторських прав. Редколегія розглядає усі випадки порушень правил наукової етики, конфлікту інтересів (автора дослідження та рецензента / автора дослідження та інших осіб) і плагіату. У разі, якщо сторони не дійшли згоди, конфлікт може бути розглянуто в суді. Редколегія зберігає конфіденційність щодо авторства статей та інформації, яка в ній міститься.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

Автор подає статтю оригінальну за змістом і раніше не публіковану, повністю відповідає за новизну та достовірність результатів свого дослідження.

Стаття має бути оформлена відповідно до визначених виданням вимог.

Усі запозичення з інших праць повинні бути оформлені у вигляді цитат із зазначенням першоджерела відповідно до чинних вимог. Наявність неоформлених запозичень, плагіат у будь-якій формі неприйнятні.

Про помічені в статті помилки та неточності автор мусить негайно повідомити редколегію.

Автор зобов’язаний попереджати редколегію про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі подані статті проходять обов’язкове внутрішнє та зовнішнє (подвійне) анонімне рецензування. 

Відгук рецензента має бути об’єктивним та аргументованим.

У разі невідповідності проблематики статті кваліфікації рецензента, останній мусить відмовитися від рецензування.

Головними нормами для рецензента є повага до права автора на інтелектуальну власність і конфіденційність статті.

Рецензент повинен повідомити редколегію про можливий конфлікт інтересів.

Рецензент може запропонувати статтю: 

1) рекомендувати до друку; 

2) рекомендувати до друку після доопрацювання; 

3) відмовити в рекомендації до друку. 

Термін рецензування – 14 календарних днів.

Остаточне рішення щодо рекомендації до друку приймається редакційною колегією видання.

Рецензент зобов’язаний своєчасно подавати рецензію на статтю.

ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ РЕЦЕНЗУВАННЯ (PDF)

ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ РЕЦЕНЗУВАННЯ (DOCX)

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Збірник наукових праць «Шевченкознавчі студії» приймає до друку тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інший журнал.

Для виявлення текстових запозичень у поданих рукописах використовуються програми Plagiarism Detector

Після виявлення плагіату чи текстових запозичень без посилань на першоджерела, негативних рецензій рукописи буде відхилено редакцією.

За отримання дозволу на авторське право для друку у статтях ілюстрацій, таблиць, малюнків несуть відповідальність автори рукописів. 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Співпраця авторів, рецензентів і редакторів здійснюється з дотриманням умов конфіденційності. 

Редактори та рецензенти поважають права авторів, не розголошують інформацію про рукописи (зміст рукопису, етап перевірки, критику рецензентів та завершальне рішення щодо публікації).