ХТО НАСПРАВДІ АВТОР ВІРША, ЗАПИСАНОГО У ШЕВЧЕНКОВОМУ ЩОДЕННИКУ 2 ЛИСТОПАДА 1857 РОКУ?

 • Боронь О. В. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: авторство, псевдонім, криптонім, коментар, академічні видання

Анотація

З'ясовано особу автора вірша "Во время сумерек, когда поля и лес…", за підписом "З. В. Тур" опублікованого у січневому номері журналу "Отечественные записки" 1857 року. Ця поезія настільки сподобалася Шевченкові, що він занотував її у свій щоденник. У хронологічній послідовності розглянуто примітки до вірша в усіх академічних виданнях Шевченкового щоденника та в окремих авторських виданнях. Автора твору зазначено у випущеному 1860 року "Алфавитному указателю к "Отечественным запискам"…". Поруч з іменем Євгенії Тур тут, крім повісті "Заколдованный круг" та низки поезій, названо і вірш "Во время сумерек, когда поля и лес…". Євгенія Тур (1815–1892) (справжнє ім'я Єлизавета Василівна Саліас де Турнемір, у дівоцтві Сухово-Кобиліна) – російська письменниця, критик, господиня відомого літературного салону.

 

Список використаних джерел

 1. Алфавитный указатель к "Отечественным запискам" 1854, 1855, 1856, 1857 и 1858 годов. – С.-Петербург : Тип. И. И. Глазунова и комп., 1860. – 123 с.
 2. Бирюкова М. А., Стрижев А. Н. Под двойным псевдонимом. Стихи З. В. Тур / Маргарита Бирюкова, Александр Стрижев. URL: https://proza.ru /2015/09/20/87 (дата звернення: 25.01.2021).
 3. Дневник Тараса Шевченко с комментариями Л. Н. Большакова / Тарас Шевченко. – [Оренбург :] Оренбургская губерния, [2001]. – 311 с.
 4. Евгения Тур (1815–1892) : Материалы к библиографии / вступ. статья и сост. М. А. Бирюковой, А. Н. Стрижёва // Литературоведческий журнал. – 2015. – № 36. – C. 257–310.
 5. Сараскина Л. И. Тур Евгения / Людмила Сараскина // Русские писатели, 1800–1917 : биографический словарь. – Москва : Большая российская энциклопедия; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2019. – Т. 6. – С. 309–311.
 6. Тур З. "Во время сумерек, когда поля и лес…" / З. Тур // Отечественные записки. 1857. Т. CX. Январь. Отд. I. Словесность, науки и художества. – 1857.– С. 90.
 7. Тургенев и круг "Современника": Неизданные материалы. 1847–1861 / вступ. статья Н. В. Измайлова. – Москва; Ленинград : Academia, 1930. – Т.XLVIII. – 491 с.
 8. Шевченко Т. Дневник / ред., вступ. ст. и примеч. И. Я. Айзенштока / Тарас Шевченко. – [Харьков :] Пролетарий, 1925. – Т. XXXI. – 287 с.
 9. Шевченко Т. Г. Дневник / предисл. А. Старчакова, ред., вступ. ст. и примеч. С. П. Шестерикова. – Москва; Ленинград : Academia, 1931. – 437 с.
 10. Шевченко Т. Дневник. Автобиография: автографы / подгот. текстов и послесл. Е. С. Шаблиовского. – Киев : Наукова думка, 1972, [206]. – XXV с.
 11. Шевченко Т. Повне видання творів : [у 16 т.] Т. Х : Журнал (щоденні записки). /Тарас Шевченко. – Варшава; Львів : Укр. науковий ін-т, 1936. – Т. Х. – 361 с.
 12. Шевченко Т. Повне видання творів : [у 14 т.] 2-ге доп. вид. Т. IX : Журнал (щоденні записки) / Тарас Шевченко. – Чикаго: Вид-во М. Денисюка, 1960. – Т. IX. – 363 с.
 13. Шевченко Т. Повне зібрання творів Т. 4 : Щоденні записки (Журнал). XL / Тарас Шевченко. – Київ : ДВУ, 1927. – Т. 4. – 788 с.
 14. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : в 10 т. Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. IX / Тарас Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1951. – Т. 5. – 260 с.
 15. Шевченко Т. Повне зібрання творів : в 6 т. Т. 5 : Щоденник. Автобіографія / Тарас Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1964. – Т. 5. – 366 с.
 16. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 5. – 495 с.
 17. Шевченко Т. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 5 : Автобиография. Дневник. Избранные письма и деловые бумаги / Тарас Шевченко. – Москва : Гос. изд-во худ. л-ры, 1956. – Т. 5. – 648 с.
 18. Шевченко Т. Щоденник / упоряд., автор передмови та приміток проф. Л.Ушкалов / Тарас Шевченко. – Харків : Видавець Савчук С. О., 2014. – 416 с.
Опубліковано
2023-02-07