ТАРАС ШЕВЧЕНКО: "ДОБРИЙ І ЄДИНИЙ ДРУГ МІЙ!" ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ВАРВАРИ РЄПНІНОЇ

 • Брижицька С. А. Шевченківський національний заповідник, Канів
Ключові слова: Тарас Шевченко, Варвара Рєпніна, біографічні дані, епістолярна спадщина, мемуари

Анотація

Розкрито життєвий і творчий шлях відомої особистості з оточення Тараса Шевченка – княжни Варвари Рєпніної. Вивчено її походження з відомих історичних родів – чернігівських Рюриковичів, Волконських, Розумовських. Особливу увагу приділено її епістолярній спадщині, літературній та публіцистичній творчості. Доведено, що Варвара Миколаївна як письменниця своїми мемуарами доповнила ще одну сторінку до великої історії країни, якій вірно служили її пращури. Окремо проаналізовано статті про Варвару Рєпніну.

 

Список використаних джерел

 1. Встреча с императором Александром Павловичем в 1819 году. Из детских воспоминаний княжны В. Н. Репниной // Русский архив. – 1888. – № 5. – С. 94–96.
 2. Воспоминания о бомбардировании Одессы в 1854 году княжны В. Н. Репниной // Русский архив. – 1891. – № 11. – С. 413–418.
 3. Два письма Пушкина к кн. Н. Г. Репнину, и письмо к Пушкину кн. Н. Г. Репнина // Русский архив. – 1864. – Вып. 10. – С. 1082–1083.
 4. Демиденко Г. Г. Думи і шляхи Тараса : наук.-попул. нарис / Г. Г. Демиденко. – Харків : Право, 2017. – 1024 с.
 5. Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 720 с.
 6. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев / Вид. підгот., і упоряд. та прокоментував Ю. Іванченко; передм. В. Шевчука. – К. : Мистецтво, 1994. – 352 с.
 7. Записки Петра Дмитрieвича Селецкаго. Часть первая. 1821–1846 годъ Продолженie) // Киевская старина. – 1884. – Кн. 8. – Т. IX. – С. 443–464.
 8. Из автобиографических записок княжны Варвары Николаевны Репниной // Русский архив. – 1897. – № 7. – С. 478–490.
 9. Из воспоминаний княжны В. Н. Репниной // Русский архив. – 1889. – № 5. – С. 155–157. 10. Из воспоминаний княжны В. Н. Репниной о Гоголе // Русский архив. – 1890. – № 10. – C. 227–232.
 10. Из письма к издателю княжны В. Н. Репниной // Русский архив. – 1889. – № 12. – С. 575–576.
 11. К биографии поэта Шевченка (Письмо княжны В. Н. Репниной к издателю "Русского архива") // Русский архив. – 1887. – № 6. – С. 258.
 12. Ковальчук С.Л. Яготинщина. Історія Яготинського краю / С. Л. Ковальчук / Путівник. – Яготин, 2007. – 40 с.
 13. Мельниченко В. Ю. Шевченківська Москва. Авторська енциклопедія-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Груші, 2009. – 768 с.
 14. Мельниченко В. Варвара Рєпніна: "В пам'ять про Шевченка..." / В. Мельниченко // Слово Просвіти. – 2016. – Ч. 20, 19–25 травня. – С. 10.
 15. Н. С. Памяти кн. В. Н. Репниной // Киевская старина. – 1892. – Т. ХХХVI, Февраль. – С. 312–313.
 16. Письмо к издателю от княжны В. Н. Репниной // Русский архив. – 1872. – № 10. – С. 1982–1984.
 17. Прийма Ф. Я. Шевченко в работе над "Живописной Украйной" (по материалам архива В. Н. Репниной) / Ф. Я. Прийма // Збірник праць четвертої наукової шевченківської конференції / АН УРСР. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; відп. редактор Є. П. Кирилюк. – К. : Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 270–283.
 18. Репнина В. Н. Воспоминания княжны Варвары Николаевны Репниной (1808—1839) / Пер. и публ. Е. Л. Яценко // Российский Архив : История Отечества в свидетельствах и документах ХVIII–ХХ вв. : Альманах. – Москва : Студия ТРИТЭ : Рос. Архив, 2007. – [Т. XVI]. – С. 283–410.
 19. Слецький П. А. Записки (Уривок) / Спогади про Тараса Шевченка / Упоряд. і приміт. В. С. Бородіна і М. М. Павлюка; передм. В. Є. Шубравського. – К. :Дніпро, 1982. – С. 80–82.
 20. Чалый, Гершензон М. Т. Г Шевченко и кн. В. Н. Репнина // Русские Пропилеи. – Москва, 1916. – Т. 2. – С. 179–263.
 21. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение / Л. А. Черейский. – Изд. 2-ое, доп., перераб. – Ленинград: изд.-во "Наука" Ленинградское отделение, 1988. – 544 с.
 22. Шагинян М. Собрание сочинений в девяти томах. Монография 1941–1973 / М. Шагинян. – Москва : Издательство "Художественная литература", 1975. – Т. 8. – 670 с.
 23. Шереметьев С. Княжна Варвара Николаевна Репнина / С. Шереметьев // Русский архив. – 1897. № 7. – С. 473–477.
Опубліковано
2023-02-07