ТВОРЧА ІСТОРІЯ ДИПТИХА ЛІНИ КОСТЕНКО "КОБЗАРЮ…"

 • Гнатюк М. М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: задум, текст, рефлексія, діалогізм, творча воля автора, цензура, рецепція, інтерпретація

Анотація

Розкрито особливості творчої історії диптиха Ліни Костенко "Кобзарю…" в проекції на систему художньо-світоглядних координат другої половини ХХ століття. Індивідуальне, неповторне бачення світу мисткині позначилося на авторській рецепції Шевченківського тексту, своєрідній моделі діалогізму, сформованій на основі нового типу рефлексії, образній системі, композиційній структурі та ідейній спрямованості твору. Використано системний підхід за допомогою текстологічного, філологічного, джерелознавчого, герменевтичного, рецептивного, психологічного методів.

 

Список використаних джерел

 1. Базилевський В. Ефект розімкненого кола / В. Базилевський // Літературна Україна. 21 серпня. – 2014. – С. 3, 6–7.
 2. Брюховецький В. Ліна Костенко: Нарис творчості / В. Брюховецький. – Київ: Дніпро, 1990. – 262 с.
 3. Вінграновський М. Ні! Цей народ із крові і землі / М. Вінграновський // URL: http://mspu.org.ua/poetry/12464-n-cey-narod-z-krov-zeml.html
 4. Гнатюк М. Два погляди Василя Симоненка / М. Гнатюк // Книжник. – 1992. – № 5–6. – С. 43–46.
 5. Дзюба І. Є поети для епох / І. Дзюба. – Київ.: Либідь, 2011. – 208 с.
 6. Костенко Л. Кобзареві / Костенко Л. // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: В 4 кн. Кн. 4 / Упоряд., фахове ред. та біобібліогр. довідки В.В. Яременка. – Київ: Вид-во "Аконіт", 2001. – Кн. 4. – 688 с.
 7. Костенко Л. Над берегами вічної ріки / Л. Костенко. – Київ: Рад. письменник, 1977. – 165 с.
 8. Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. – Київ: Дніпро, 1989. – 559 с.
 9. Симоненко В. Берег чекань. Вид. друге, доповнене / Вибір і коментарі Івана Кошелівця / В. Симоненко. – Мюнхен: Вид-во "Сучасність", 1973. – 310 с.
 10. Симоненко В. Вибрані твори / Упоряд. Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко / В. Симоненко. – Київ: Смолоскип, 2010. – 852 с.
Опубліковано
2023-02-08