ПОНЯТТЯ ПОНЕВОЛЕННЯ І РАБСТВА В ХУДОЖНІЙ СВІДОМОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

 • Гудима А. О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: поезії Т. Шевченка, образ рабів, поневолення, рабство, воля, правда

Анотація

Йдеться про відмінності між фізичним поневоленням та рабством як духовною категорією в поезіях Т. Шевченка. Спостерігаємо трансформацію образу українського народу в поезіях четвертого періоду творчості, порівняно з попередніми. Український народ явлений саме в образі рабів – через поклоніння неправді, мовчазне потурання злу, – що викликає в поета неприйняття, гнів та осуд. Життя поза правдою для Т. Шевченка не має цінності.

Образи цар – раб у Т. Шевченка, переконуємося, не становлять опозиційну пару, такою виступає пара цар як родитель рабства – лицарі як нескорені, ті, що рабство не прийняли, а також раби – лицарі.

Зовнішні пута поневолюють лише фізично, промовляє поет, найбільш згубним є поневолення внутрішнє, яке автор помічає в організмі свого народу, як наслідок тривалого примирливого існування в поневоленій Російською імперією Україні.

 

Список використаних джерел

 1. Барабаш Ю. "Юродивий". Шевченківська енциклопедія: Літературні твори / Ю. Барабаш / редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – Київ : Імекс-ЛТД, 2016. – С. 805–816.
 2. Гудима А. О. Мотив історичної спадкоємності в поезіях Т. Шевченка 1837–1850 років / А. О. Гудима // Закарпатські філологічні студії : Гельветика. – 2021. – Вип. 17, Т. 2. – С. 165–172.
 3. Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість. 2-ге вид., доопрац. / І. М. Дзюба – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 718 с.
 4. Задорожна Л. Свобода як філософська основа поеми Т. Шевченка "Сон", 1844. Історія української літератури кінця XVIII – 60-х років ХІХ століття : підручник. 2-е вид., перероб. та доп. / Л. Задорожна. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 442–453.
 5. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. 2-е вид. (Сер. "Б-ка укр. раритету") / П. Зайцев. – Київ : Обереги, 2004. – 480 с.
 6. Івакін Ю. Образний світ / Ю. Івакін // Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1980.
 7. Кюстін Астольф де. Правда про Росію: Подорожній щоденник / Астольф де Кюстін / Опрацював О. Мерчанський; Післямов. М. Слабошпицький. – К.: Ярославів Вал, Укр. письменник; 2009. – 241 с.
 8. Росовецький С. Біблійні мотиви у творчості Шевченка / С. Росовецький // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка / Ю. Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба [та ін.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – С. 344–372.
 9. Соловей Е. "Во Іудеї во дні они" Шевченківська енциклопедія: Літературні твори / Е. Соловей / редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – Київ : Імекс-ЛТД, 2016. – С. 73–75.
 10. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 6 т. Т. 1 : Поезія 1837–1847 / редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 2003. – 784 с.
 11. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 6 т. Т. 2 : Поезія 1847–1861 / редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. – Київ : Наукова думка, 2003. – 784 с.
Опубліковано
2023-02-08