ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ПРО ІТАЛІЙСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ШЕВЧЕНКIВСЬКОЇ ПОЕЗIЇ ДЖОВАННИ БРОДЖІ ТА ОКСАНИ ПАХЛЬОВСЬКОЇ

 • Дель Ґаудіо С. Київський університет імені Бориса Грінченка / Гамбурзький університет (Німеччина)
 • Макаренко А. О. випускниця Міланського університету (Італія)
Ключові слова: переклад, шевченківська поезія, італійська мова, українська мова

Анотація

Присвячено італійському перекладу шевченківської поезії (Кобзар), над яким працювали Дж. Броджі та О. Пахльовська. В основній частині проаналізовано фрагменти із найвідоміших віршів Тараса Шевченка й зосереджено увагу на окремих фоностилістичних засобах (рима, ритм поезії тощо) і найтиповіших лексико-граматичних трансформаціях. Окрему увагу зосереджено на проблемі збереження оригінальних образів з урахуванням культурно-лінгвістичного контексту у процесі перекладу. Розглянуто рецепцію і специфіку перекладів поезії великого українського поета в Італії з метою глибшого розуміння критичних моментів під час роботи з текстом.

 

Список використаних джерел

 1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. С. Бархударов. – Москва: Международные отношения, 1975. – 230 с.
 2. Дель Ґаудіо С. Нариси з італійсько-української контрастивної граматики : навч. посіб. / Ґаудіо С. Дель. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – 211 с.
 3. Дель Ґаудіо С. Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти / Ґаудіо С. Дель. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – 2012. – № 45. – C. 47–50.
 4. Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 720 с.
 5. Загул Д. Ю. Поетика / Д. Ю. Загул. – Київ : Спілка, 1923. – 144 с.
 6. Загул Д. Ю. Рима в "Кобзарі" Т. Шевченка / Д. Ю. Загул. – Київ : Сорабкоп, 1924. – С. 109–118.
 7. Зеров М. К. Нове українське письменство: історичний нарис / М. К. Зеров. – Київ: Слово, 1924. – Вип. 1. – 190 с.
 8. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. – Київ: Вища школа, 1982. – 165 с.
 9. Костенко Н. В. Про риму i строфiку Шевченка / Н. В. Костенко // Слово i час. – 2011. – № 1. – С. 22–41.
 10. Мейзерська Т. С. Типологiя iмагiнативного мислення Т. Шевченка / Т. С. Мейзерська // Шевченкознавчi студiї. – 2013. – Вип. 16. – С. 54–62.
 11. Пахльовська О. Є.-Я. Українсько-італійські літературні зв'язки XV–XX ст. / О. Є.-Я. Пахльовська. – Київ: Наукова думка, 1990. – 215 с. 100
 12. Сидоренко Г. К. Ритмiка Шевченка : монографія / Г. К. Сидоренко. – Київ : Вид-во Київського унiверситету iм. Т. Г. Шевченка, 1967. – 183 с.
 13. Шевченко Т. Г. Кобзар. – Донецьк: Сталкер, 2003. – 368 с.
 14. Brogi Bercoff G. La poesia di Taras Ševčenko. Prove di lettura / G. Bercoff Brogi // Studi Slavistici. 2007. IV. P. 117–141.
 15. Brogi Bercoff G. Traduzioni di opere in versi e in prosa di scrittori ucraini dalla fine del XX al primo decennio del XXI secolo / Brogi Bercoff G. Studi Slavistici. 2011. VIII. P. 231–239.
 16. Brogi Giovanna, Pachlovska Oxana. Taras Ševčenko. Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino / Giovanna Brogi, Oxana Pachlovska. Milano: Mondadori Education, 2015. 336 P.
 17. Del Gaudio S. Translating Ukrainian Literature into Italian: contingent difficulties and cultural-linguistic recommendations. Actual issues of Ukrainian linguistics: theory and practice. 2015. Vol. 30, № 1. P. 103–116.
 18. Pachlovska O. Civiltà letteraria Ucraina. Roma: Carocci Editore, 1998. 1104 P.
 19. Bibliografia dell'ucrainistica italiana. Associazione Italiana di Studi Ucraini : веб сайт. URL: https://aisu.it/pubblicazioni/bibliografia-dellucrainistica-italiana/ (дата звернення: 16.06.2021).
 20. Іван Бєлоусов, російський перекладач "Кобзаря" / Микола Зеров. Нове Українське Письменство: веб сайт. URL: http://sites.utoronto.ca/elul/history/ Zerov/Nove-pysmenstvo/Stattia%203.html (дата звернення: 24.06.2021).
Опубліковано
2023-02-08