ХАРАКТЕР ПРОМІНЕНТА У ПОЕМІ Т. ШЕВЧЕНКА "КАТЕРИНА"

 • Задорожна Л. М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Т. Шевченко, портрет, характер, мораль, суспільні закони, християнська етика

Анотація

Присвячено розгляду суті взаємин незвичайної краси вдачі, характеру ліричної героїні (промінента) поеми "Катерина" та загальних суспільних законів у погляді на мораль. Феномен творчості Т. Шевченка – автора поеми "Катерина" (1838–1839), а також полотна "Катерина" (1842) – втілюється в унікальній спроможності митця явити певний образ одразу в двох іпостасях: при портретуванні героїні поеми та при живописному трактуванні центрального образу картини. Текст поетичного твору Т. Шевченка постає своєрідним ключем до сприйняття і тлумачення сюжету й системи образів малярського полотна.

При портретуванні героїні поеми "Катерина" Т. Шевченко акцентує на увазі до окремої особи, яка приваблює його насамперед своїми духовними та моральними якостями. Водночас поет представляє увесь комплекс проблем, породжених певним історично означеним ладом буття, у цьому разі – деспотією.

 

Список використанх джерел

 1. Алпатов М. Очерки по истории портрета / М. Алпатов. – М.-Л. : Искусство, 1937. – 60 с.
 2. Анализ и интерпретация произведений искусства / Под ред Н. А. Яковлевой. – М. : Высшая школа, 2005. – 551 с.
 3. Баранов В. Литературный портрет / В. Баранов. – Л. : Наука, 1985. – 312 с.
 4. Бенуа Александр. История пейзажной живописи / Александр Бенуа. – СПб. : Изд-во Шиповник, 1912. – Т. 1. – 548 с.
 5. Гашева Н. Литература и живопись (Опыт взаимодействия искусств) / Н. Гашева, С. Белозерова. – Пермь : ПГУ, 1990. – 80 с.
 6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. В 2 т. /Г. В. Ф. Гегель. – СПб. : Наука, 1999. – T. II. – 603 с.
 7. Дитрих фон Гильдебранд. Метафизика любви / Дитрих фон Гильдебранд. – СПб. : Алетейя, 1999. – 629 с.
 8. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення / Заг. ред. Стівена Фартінга. – Харків : Vivat, 2019. – 576 с.
 9. Каган М. Культура-философия-искусство / М. Каган, Т. Холостова. – М. : Знание, 1988. – 64 с.
 10. Кассен Барбара. Європейський словник філософій / Барбара Кассен. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – Т. І. – 576 с.
 11. Кароли Флавио. Пять веков глубинной живописи. Лица от Леонардо до Фрейда / Флавио Кароли / Портрет. Художники, модели, воспоминания. – М. : Белый город, 1998. – С. 305–320.
 12. Маслоу Абрахам. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу. – СПб. : Питер, 2003. – 352 c.
 13. Маслюк А. Психологічна думка української діаспори ХХ століття / А. Маслюк. – Ніжин : Видавець Лисенко, 2019. – 492 с.
 14. Послання апостола Павла до римлян / Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. Книги Нового Заповіту. – К. : Українське біблійне товариство, 1992. – С. 180–195.
 15. Соловьев В. Оправдание добра: Нравственная философия / В. Соловьев. – М. : Республика, 1996. – 479 с.
 16. Стіллман Девід. Покоління Z на роботі / Девід Стіллман. – Харків : Фабула, 2019. – 304 с.
 17. Шевченко Т. Катерина / Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 1. – С. 9–109.
 18. Шелешнева Н. Портретная живопись в музеях мира / Н. Шелешнева / Портретная живопись в музеях мира. – М. : Изобразительное искусство, 1983. – С. 1–2.
Опубліковано
2023-02-08