ТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОКРИТИКИ У ПОЕМАХ Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ

  • Задорожна С. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Шевченко, поема, Мазепа, Палій, Максим-москаль, самокритика, історія України, еліта, національний гріх, докір, оскарження

Анотація

Присвячено осмисленню однієї з основних і найменш досліджених проблем творчості Т. Шевченка – проблеми національної самокритики. Об'єктом осмислення послужили поеми періоду заслання ("Іржавець", "Чернець", "Москалева криниця"). Основну увагу автором зосереджено на характеристиці їх образно-смислового та виражального ряду. Проаналізовано причини звернення Т. Шевченка до проблеми національної самокритики, її семантику. Наголошено на необхідності розкодування прихованих смислів, а також перегляді заявлених інтерпретацій названих поем.

 

Список використаних джерел

  1. Забужко Оксана. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – К.: Абрис, 1997 – 142 с.
  2. Історія української літератури : у 12 т. – К.: Наукова думка, 2014. – Т. 4.– 782 с.
  3. Листування Тараса Шевченка : репринтне видання. – Черкаси: Брама – Україна, 2013. – 1056 с.
  4. Розумний Ярослав. Чи вичерпаємо "Москалеву криницю"? / Ярослав Розумний // Світи Тараса Шевченка. – Нью-Йорк, 1991. – С. 91–110.
  5. Шевченківський словник : у 2 т. – К.: Наукова думка, 1977 – Т. 2 – 410 с.
  6. Шевченко Т. Кобзар. – К.: Радянська школа, 1983. – 608 с.
  7. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів : у 12 т. – К.: Наукова думка, 1991. – Т. 2 – 590 с. 142
  8. Шевчук Валерій. "Personae verbum" / Валерій Шевчук. – K.: Твім-інтер, 2001. – P. 73–137; Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – К.: Наукова думка, 2008. – 373 с.
Опубліковано
2023-02-08