ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ ВАСИЛЯ ЩУРАТА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

 • Калинчук А. М. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: видання творів, лектура, переспіви, наслідування, модифікація образу пророка, прототекст, популяризація

Анотація

Розглянуто розвідки Василя Щурата про творчість Шевченка, написані на межі ХІХ і ХХ ст. Уведено й проаналізовано тексти заміток ученого, опубліковані в часописах "Зоря", "Буковина", "Руслан", які досі не обговорювалися в шевченкознавстві. З'ясовано, що студії історико‑літературного характеру В. Щурата засвідчили рецепцію Шевченка та спроби подолати культ поета в галицькій критиці, що склався в другій половині ХІХ ст. На актуальність розвідок науковця серед галицького читача вказували рецензії І. Франка, В. Лукача, І. Копача, оприлюднені в тогочасній періодиці. Підкреслено цінність доробку В. Щурата на межі століть, оскільки в обставинах відрубності Галичини від Наддніпрянської України необхідні були дослідники Шевченкової творчості, які б орієнтувалися в культурній епосі зазначеного періоду.

 

Список використаних джерел

 1. Антонович В. Последние времена козачества на правой стороне Днепра: по актам с 1679 по 1716 год / В. Антонович. – Киев : Тип. Е. Федорова, 1868. – 197 с.
 2. Антохій М. Шевченкознавство / М. Антохій // Енциклопедія українознавства: Словникова частина / Перевидання в Україні. – Львів : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 2000. – Т. 10: Х–Я. – С. 3823–3835.
 3. Белинский В. Г. Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка / В. Белинский // Отечественные записки. – 1842. – Т. ХХII. – № 5. – Отд. VI. – С. 12–14.
 4. Возняк М. Народини культу Шевченка в Галичині / М. Возняк // Неділя. – 1911. – № 11–12. – С. 2.
 5. Даниленко І. Подражаніє, наслідування / І. Даниленко // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2015. – Т. 5. – С. 215–216.
 6. Дисак Ф. Штрихи до шевченкіани В. Щурата / Ф. Дисак // Українська періодика: історія і сучасність: Доповіді та повідомлення четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : [б. в.], 1997. – С. 257–263.
 7. Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст. / М. Драгоманов. – Женева : Печатня "Громади", 1885. – Ч. І, Розділ 2. – 227 с.
 8. І. Ф. [Франко І.] [Рец. на кн.] / І. Франко // Житє і слово. 1894. Т. ІІ. Кн. 6. С. 482. – Рец. на кн.: Василь Щурат. Замітки до поеми Тараса Шевченка "Чернець". [Передрук з "Діла". У Львові 1894].
 9. Каллаш В. Палий и Мазепа в народной поэзии / В. Каллаш // Этнографическое обозрение. – 1889. Кн. 2. – С. 80–123.
 10. Кирчів Р. Ф. Літературознавча спадщина В. Щурата / Р. Кирчів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : [Зб. наук. праць]. – Київ : Наукова думка, 1993. – Вип. 2. – С. 86–95.
 11. Козак Л. Тарас Шевченко в рецепції Василя Щурата / Л. Козак // Українське літературознавство. – 2011. – Вип. 73. – С. 212–219.
 12. Комишанченко М. П. З історії українського шевченкознавства: Творчість Т. Г. Шевченка в оцінці дожовтневого літературознавства / М. П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київського університету, 1972. – 389 с.
 13. Копач І. [Рец. на кн.:] / І. Копач // Записки Наукового товариства імені Шевченка. 1895. Т. VI. Кн. 2. С. 40–42. – Рец. на кн.: Щурат В. Замітки до поеми Тараса Шевченка "Чернець", Льв., 1894. 38 с. (Передрук з "Діла").
 14. Костомаров Н. Воспоминание о двух малярах / Н. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова, зібрані заходом Академічної комісії української історіографії / За ред. М. Грушевського. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – С. 86–93.
 15. Лебідь-Гребенюк Є. Щурат Василь / Є. Лебідь-Гребенюк // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2015. – Т. 6. – С. 1033–1034.
 16. Лукич В. [Левицький В.] [Рец. на кн.:] / В. Лукич // Зоря. 1895. Ч. 5. 1 (13) березня. С. 100. – Рец. на кн.: Замітки до поеми Тараса Шевченка "Чернець", написав Василь Щурат. Передрук з "Діла". У Львові, 1894. 38 с.
 17. Петров Н. И. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия / Н. Петров. – Киев : В типографии И. и А. Давиденко, 1884. – 457 c.
 18. Росовецький С. Біблійні мотиви у творчості Шевченка / С. Росовецький // Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – С. 344–372.
 19. Смілянська В. Шевченкознавство: 1860-ті. 1870-ті. 1880-ті / В. Смілянська // Шевченківська енциклопедія : В 6 т. – Київ : Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2015. – Т. 6. – С. 915–919.
 20. Учасник [Щурат В.] Вечір в пам'ять тридцять дев'ятих роковин смерти Тараса Шевченка в Бродах / В. Щурат // Руслан. – 1900. – Ч. 107, 12 (25) травня. – С. 2.
 21. Франко І. Шевченко і Єремія / І. Франко // Літературно-науковий вістник. 1904. Т. ХХVІ. Кн. 6. С. 170–173. – Рец.: [Щурат В.] Тарасові вечерниці у Відні // Руслан. 1904. Ч. 106. 13 (26) травня.
 22. Шубравський В. Шевченко в критиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. / В. Шубравський // Шевченкознавство. Підсумки і проблеми. – Київ : Наукова думка, 1975. – С. 81–128.
 23. Щурат В. Замітки до поеми Тараса Шевченка "Чернець" / В. Щурат. – Львів : З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка, 1894. – 38 с.
 24. Щурат В. З житя і творчости Тараса Шевченка / В. Щурат. – Львів : Накладом автора, 1914. – 68 с.
 25. Щурат В. Пам'яті Тараса Шевченка / В. Щурат // Буковина. – 1896. – Ч. 50, 3 (15) березня. – С. 2–3.
 26. Щурат В. Світла й тіні. IV / В. Щурат // Зоря. – 1896. – Ч. 5, 1 (13) березня. С. 98–100.
 27. Щурат В. Святе письмо в Шевченковій поезії / В. Щурат. Львів : Видав Михайло Петрицький, [1904]. 68 с.
 28. [Щурат В.] Тарасові вечерниці у Відні / В. Щурат // Руслан. – 1904. – Ч. 106, 13 (26) травня. – С. 1–2.
 29. Щурат В. Шевченко в світлі критики Скабичевського / В. Щурат // Зоря. – 1895. Ч. 5. 1 (13) березня. С. 95–97.
 30. Щурат С. Василь Щурат (Життя і науково-літературна діяльність) / С. Щурат // Щурат В. Вибрані праці з історії літератури. – Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – С. 3–24.
 31. Non severus [Франко І.] Шевченко і критики / І. Франко // Літературно-науковий вістник. 1904. –Т. ХХVІІІ. – Кн. 11. – С. 116–129.
Опубліковано
2023-02-08