АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАКТАТУ "ПРО НАСЛІДУВАННЯ ХРИСТА" У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 • Лебідь-Гребенюк Є. М. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: мотив, контекст, образ Христа, християнський дискурс, принцип

Анотація

Наголошено, що етична парадигма трактату "Про наслідування Христа" стає визначальною для Шевченка у певні періоди життя та суттєво впливає на ідейну спрямованість окремих текстів. Акцент робиться на розгляді тематичних паралелей із текстом у життєвій позиції письменника, його релігійних поглядах (відображених у листах та щоденнику), а також осмисленні принципу "imitatio Christi" у художньо-літературному форматі. Для творчості Тараса Шевченка одним із найбільш потужних христологічних мотивів став мотив страждання.

 

Список використаних джерел

 1. Білецький Л. "Наймичка" / Л. Білецький // Т. Шевченко. Кобзар : у 4 т. / [за ред. Л. Білецького]. – Вінніпеґ, Канада : Видавнича спілка "Тризуб", 1952. – Т. 2. – С. 210–236.
 2. Горський В.С. Ідея наслідування Христа в давньоруській агіографії / В. С. Горський // Образ Христа в українській культурі : [колективна монографія / відп. ред. Вілен Сергійович Горський] / [Горський В. С., Сватко Ю.І., Киричок О.Б. та ін.]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2001. – С. 9–15.
 3. Кемпійський Т. Наслідування Христа / Т. Кемпійський. – Львів, 1998. – 312 с.
 4. Колесникова С. А. Духовно-религиозные истоки литературы Нового времени / С. А. Колесникова // Научные ведомости. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – № 13 (156). – Вып. 18. – С. 44–50.
 5. Нахлік Є. К. Доля–Los–Судьба : Шевченко і польські та російські романтики / Є. К. Нахлік. – Львів, 2003. – 569 с.
 6. Пахарева Т. А. Принцип подражания Христу в эстетической рефлексии акмеистов / Т. А. Пахарева // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 8. – Симферополь, 2010. С. 168–178.
 7. Ушкалов Л. "Про наслідування Христа" в Україні (Ескіз на Різдво) [Електронний ресурс]. URL : https://kharkiv-nspu.org.ua/archives/3574.
 8. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х т. / Й. Хёйзинга. Т. 1: Пер. с нидерланд. Вступ. ст. и общ. ред. Уколовой В. И. – М.: Прогресс-Культура, 1995. – 416 с.
 9. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 1.: Поезія 1837–1847 / [перед. слово І.М. Дзюби, М.Г. Жулинського] / Т. Г. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2003. – Т. 1. – 784 с.
 10. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 2.: Поезія 1847–1861. / Т. Г. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2003. – 784 с.
 11. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 5.: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский", записи народної творчості / Т. Г. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2003. – 496 с.
 12. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 6.: Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю / Т. Г. Шевченко. – К.: Наукова думка, 2003. – 632 с.
Опубліковано
2023-02-08