РЕНЕСАНСНИЙ ТИП ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ "ЛІЛЕЯ", "РУСАЛКА", "ВІДЬМА")

  • Лісовська О. С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Тарас Шевченко, особистість, індивідуальність, Ренесанс, Відродження, образ жінки

Анотація

Досліджено особливості представлення особистості у творчості Тараса Шевченка. Наголошено на тому, що особистісна парадигма у цих поетичних творах основується на ренесансних традиціях, які актуалізовані митцем у добу Романтизму. Визначено домінування гуманістичного начала у творенні образів особистостей. Зазначено, що ідея антропоцентризму є головною при формуванні образів.

 

Список використаних джерел

  1. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – Київ: Абрис, 1997. – 142 с.
  2. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація / Г. Клочек. – Київ: Освіта, 1998. – 234 с.
  3. Росовецький С. Шевченко: сучасна біографія / С. Росовецький. – Київ: Дух і літера, 2020. – 471 с.
  4. Сліпушко О. Духовна держава Тараса Шевченка / О. Сліпушко. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2013. – 127 с.
  5. Ушкалов Л. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л. Ушкалов. – Київ: Дух і літера, 2019. – 560 с.
  6. Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 1: Поезія 1837– 1847. / Т. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 1989. – Т. 1. – 525 с.
Опубліковано
2023-02-08