ТАРАСОВА ОСЕЛЯ НА КОЗИНОМУ БОЛОТІ: ПОЛЕМІКА, ФАКТИ

 • Орлова Н. І. Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка
Ключові слова: Будинок-музей Т. Г. Шевченка, І. Житницький, вул. Козине Болото, В. Кричевський

Анотація

На основі архівних та літературних джерел проаналізовано історію будинку колезького секретаря І. Житницького, який став тимчасовою оселею Т. Шевченка у 1846 р., з часу зведення і до відкриття в ньому музею Шевченка.

Будинок був побудований 1835 р. за типовим фасадом № 3 – одного зі стандартів для міських, міщанських дерев'яних будинків. За час його існування власник проводив ремонтні роботи: змінив дах, добудував коридор, кам'яний підвал. Це засвідчується документами, наведеними у науковій розвідці, які підтверджують достовірність будинку І. Житницького.

 

Список використаних джерел

 1. БМШ. Краєвид Старого Києва. Літографія за мал. М. Сажина. 1846 р. Г -280.
 2. Гайдучок М. М. До історії Будинку-музею Т. Г. Шевченка в Києві / Питання шевченкознавства. Т.Г. Шевченко і його сучасники /За ред. чл.-кор. АН УРСР Є. П. Кирилюка. – Київ: "Вища школа", 1978. – С. 123–133.
 3. Gazeta Lwowska. – 1918. – №№ 38, 42, 50, 64.
 4. Gazeta Lwowska. – 1918. – № 50.
 5. Державний архів міста Києва (КМДА). – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 2498.
 6. Державний архів міста Києва. – Ф. 17. – Оп. 5. – Од. зб. 666 (1863 г.).
 7. Державний архів міста Києва. – Ф. 17. – Оп. 5. – Од. зб. 673 (1864 г.).
 8. Державний архів міста Києва. – Ф. 19. – Оп. 4. – Од. зб. 13 (1834 г.).
 9. Державний архів міста Києва. – Ф. 19. – Оп. 4. – Од. зб. 15 (1834 г.).
 10. Державний архів міста Києва. – Ф. 19. – Оп. 4. – Од. зб. 16 (1834 г.).
 11. Державний архів міста Києва. – Ф. 30. – Оп. 1. – Од. зб. 56.
 12. Державний архів міста Києва. – Ф. 163. – Оп. 46. – Од. зб. 77 (1884–1885 г.).
 13. Державний архів Київської області (ДАКО). – Ф. 1. – Оп. 41. – Од. зб. 44770 (1847 г.).
 14. Державний архів Київської області. – Ф. 1. – Оп. 42. – Од. зб. 37757 (1833 г.).
 15. Державний архів Київської області. – Ф. 1. – Оп. 42. – Од. зб. 30414 (1843 г.).
 16. Державний архів Київської області. – Ф. 1. – Оп. 42. – Од. зб. 37641 (1847 г.). – 17 арк.
 17. Державний архів Київської області (ДАКО). – Ф. 41. – Оп. 1. – Од. зб. 1190. – 19 арк.
 18. Державний архів Київської області. – Ф. 84. – Оп. 1. – Од. зб. 377. – 22 арк.
 19. Державний архів Київської області. – Ф. 112. – Оп. 1. – Од. зб. 7983 (1925 р.).
 20. Державний архів Київської області. – Ф. 112. – Оп. 1. – Од. зб. 7983 (1927 р.).
 21. Державний архів Київської області. – Ф. 1542. – Оп. 1. – Од. зб. 403, 465.
 22. Жур П. В. Шевченківський Київ / П. В. Жур. – К.: Дніпро, 1991. – 287 с.: іл.
 23. Єфремов С. Щоденники 1923–1929. (Серія "Мемуари") / С. Єфремов. – К.: Газета "Рада", 1997. – 848 с.: іл.
 24. Костенко А. Нові документи про будинок Т. Г. Шевченка. Стаття. Автограф. / А. Костенко. – ЦДМАЛМ України. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 410. – 3 арк.
 25. Кричевський В. Будинок, де жив Т. Г. Шевченко у Київі / В. Кричевський // Україна. – К., 1925. – № 1–2. – С. 136–138; іл.
 26. Міяковський В. Будинок-музей Т. Шевченка / В. Міяковський // Будинок-музей Шевченка в Києві 1928: Путівник – Київ, 1929. – І–ХVІ+45 с.: іл. – C. ХІ–ХVІ.
 27. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Отделение І. От № 6685–7379. – Санкт-Петербург: Типография Второго отделения Собственной его императорского величества канцелярии, 1835. – Том ІХ: 1834. – 888 с.
 28. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Отделение І. От № 7717–8356. – Санкт-Петербург: Типография Второго отделения Собственной его императорского величества канцелярии, 1835. – Том. Х: 1836. – 917 с.
 29. Т. Г. Шевченко у документах і матеріалах / Під ред. Д. Д. Копиці. – К.: Держ. вид-во політ. літер. УРСР, 1950. – 515 с.
 30. Титаренко Ф. Довідка про Будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві / Ф. Титаренко // Архітектура Радянської України. – К., 1939. – № 5.
 31. ЦДАМЛМ України. – Ф. 1. Архів М. М. Новицького. – Оп. 1. – Од. зб. 1–395.
 32. Щурат В. Г. Вибрані праці з історії літератури / В. Г. Щурат . – Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. – 333 с.+ порт. – С. 186–194.
Опубліковано
2023-02-08