ОБРІЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ШЕВЧЕНКІАНИ

 • Роздольська І. В. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів
Ключові слова: Тарас Шевченко, Українські Січові Стрільці, генерація, меморіальність, шевченкіана

Анотація

Увагу зосереджено на зразках мемуарної документалістики, меморіальної критики і літературознавства Українських січових Стрільців, присвячених осмисленню феномену Тараса Шевченка. З'ясовано, що у літературознавстві тема стрілецької шевченкіани нова, на відміну від мистецтвознавства, де широко закроєна. Усі дописи відзначено яскравою меморіальністю. Представлені джерела стрілецької шевченкіани сукупно постають висловом якнайщирішого ставлення січових стрільців до свого духовного батька, провідника і пророка.

 

Список використаних джерел

 1. Бабій О. Голос народу – Кобзар / Олесь Бабій // Українські вісти. – Львів, 1936. – Ч. 57 (95), 10 бер. – С. 2.
 2. Барка В. Нова книжка про Т. Шевченка / Василь Барка // Листи до приятелів. – 1964. – Кн. 11–12. – С. 48–49.
 3. Бобинський В. "Гей, шуб!" / Василь Бобинський // Стрілець: часопись для українського війська. – Камянець на Поділлю, 1919. – Ч. 52, 5 серп. – С. 1.
 4. Голубець М. Про Того, що перед Ним клонять ся малинові прапори / Микола Голубець // Вставайте, кайдани порвіте : на спомин Крайевого Шевченкового Свята у Львові 28. VI. 1914. – Львів : Накладом українського Січового Союзу видає і за редакцію відповідає Микола Балицький, 1914. – С. 6–10.
 5. Е. Б. Месія / Е. Б. // Вістник Союза визволення України. – Відень, 1916. – Ч. 21–22 (81–82), 12 марта. – С. 181.
 6. Кіс-Федорук О. "Бо пора ся великая єсть!": передмова / Олена Кіс-Федорук // Українські Січові Стрільці у боях та міжчассі. Мистецька спадщина. Львівський Національний музей у Львові імені А. Шептицького, Інститут колекціонерства українських мистецьких пам'яток. – Київ: Поліграфічна фірма "Оранта", 2007. – С. 5–23.
 7. Коваль Р. Шевченкіана Михайла Гаврилка / Бібліотека Історичного клубу "Холодний Яр" / Роман Коваль. – К.: Історичний клуб "Холодний Яр"; Центр ДЗК, 2014. 104 с.
 8. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 624 с.
 9. Луців Л. Тарас Шевченко – співець української слави і волі / Лука Луців. – Нью-Йорк; Джерзі Ситі : видання НТШ і "Свободи", 1964. – 189 с.
 10. Луців Л. Тарас Шевченко та чехи й словаки (Причинок до історії чесько-словацько-українських літературних взаємин) / Лука Луців // Нова Україна. – Прага, 1926. – Р. V, Ч. 3 – 4 (бер. – квіт.). – С. 103–117.
 11. Махаль Я. Спомин про Шевченківські Свята у Празі / Ян Махаль // Студентський Вістник: Бюлетин Центрального Союза українського студентства в Празі. – Прага, 1926. Р. ІV. – Ч. 3 (березень). – С. 3–5.
 12. Мисюга Б. Стрілецька звитяга в мистецтві / Богдан Мисюга // Карби. – Львів, 2002. – № 1. – С. 21–23.
 13. Ріпецький С. Українське січове стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Львів: [у надзаг.: Наукове Товариства імені Т. Шевченка у Львові, Українознавча бібліотека НТШ. Ч. 4], 1995. – С. 104.
 14. Роздольська І. Стрілецький шевченкознавчий меморат: жанрові та генераційні особливості / Ірина Роздольська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: літературознавство. – Тернопіль: ТНПУ, 2019. – Вип. 51. – С. 79–92.
 15. Сидор О. З історії Львівської мистецької шевченкіани / Олег Сидор // Володар українського духу: Львівська мистецька шевченкіана. – Львів: ВД "Високий замок", 2014. – С. 6–35.
 16. Т. М. [Теофіль Мелень] Шевченкове свято у Варпалянці / Т. М. // Вістник Союза Визволення України. – 1915. – Ч. 19–20. – С. 12, 13.
 17. Трильовський К. На стрічу Свята / Кирило Трильовський // Вставайте, кайдани порвіте: на спомин Крайевого Шевченкового Свята у Львові 28.VI.1914. – Львів: Накладом українського Січового Союзу видає і за редакцію відповідає Микола Балицький, 1914. – С. 4.
 18. Франко І. Посвята Шевченкови / Іван Франко // Вставайте, кайдани порвіте: на спомин Крайевого Шевченкового Свята у Львові 28.VI.1914. – Львів: Накладом українського Січового Союзу видає і за редакцію відповідає Микола Балицький, 1914. – С. 2.
 19. Шевченківські дні (60-ліття смерти) // Український стрілець: вид. громади старшини 6 стрілецької дивізії. Олександів Куявський (Польща), 1926. – Ч. 16– 17–18. – С. 9.
 20. Шкрумеляк Ю. Стрільці – Ґенієві України (З Січового Коша) / Юра Шкрумеляк // Українське Слово. – 1916. – 11 цвітня. – С. 2.
 21. Яремчук І. Лука Луців як шевченкознавець у журналі "ЛНВ"-"Вісник" / Ірина Яремчук // Наукові записки. Вип. 124. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 193–201.
 22. Яремчук І. Стрілецька поезія і Тарас Шевченко / Ірина Яремчук // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. Т. 5 : Пе – С. – К. : НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – С. 992–995.
Опубліковано
2023-02-15