ПРОВІДНІ ХРИСТИЯНСЬКІ КОНЦЕПТИ У ЦИКЛІ ВІРШІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА "ДАВИДОВІ ПСАЛМИ"

  • Сивець Т. В. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: когнітивна літературна критика, ментальна картина світу, псалми, культурний патерн

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати основні християнські концепти, представлені в циклі віршів Тараса Шевченка "Давидові псалми" з позицій когнітивного літературознавства. Виокремлено такі поняття, як БЛАГО, ГРІХ І СПОКУТА, СТРАХ БОЖИЙ, БОЖА ВОЛЯ, які формують ментальну картину автора на основі вивчення впливу Святого Письма. Детально розглядається ідея метажанрового характеру певних художніх текстів, зокрема молитов. Таким чином, увага приділяється моделюванню ментальної картини світу на основі сакрального хронотопу в циклі віршів, а також визначенню особливих рис художньої молитви.

 

Список використаних джерел

  1. Бовсунівська Т. В. Когнітивна жанрологія і поетика : монографія / Т. В. Бовсунівська. – К.: Видавничо-поліграфічний цент "Київський університет". – 2012. – 180 с.
  2. Гудима А. О. "Орю свій переліг…" // "Орю свій переліг…та сію слово": Шевченківська моногр. / Л. М. Задорожна, Ю. Б. Дядищева-Росовецька, С. В. Задорожна [та ін.]. ‒К.: Логос, 2012. ‒ 514 с.
  3. Даниленко І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка / І. Даниленко. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2017. – 144 с.
  4. Клочек Г. Д. Синергія літературного твору. Навчальний посібник з теорії літературного твору / Г. Д. Клочек. – Дніпро: Середняк Т. К., 2020. – 240 с.
  5. Шевченко Тарас. Зібрання творів: У 6 т. Т. 1: Поезія 1837–1847. ‒ К., 2003. – Т. 1. – 784 с.
Опубліковано
2023-02-15