ПЕРЕДСМЕРТНА ПОЕЗІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: ПЕСИМІЗМ ЧИ ПРОРОЦТВО?

  • Сліпушко О. М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Тарас Шевченко, передсмертна поезія, ідея пророцтва, мотив смерті, концептуальні домінанти, духовний заповіт

Анотація

Досліджено особливості передсмертної поезії Тараса Шевченка. Особливу увагу звернено на її ідейну характеристику; з'ясовано, що покладено в її основу: песимізм чи пророцтво. На основі цілісного аналізу поезії митця, написаної перед смертю, доведено, що провідною в ній є ідея пророчого бачення майбутнього. Визначено концептуальні домінанти передсмертної поезії Тараса Шевченка, серед яких провідними є незламність духу, прагнення до волі й боротьби, любов до Батьківщини, звернення до Бога та ін. Доведено, що твори Тараса Шевченка, написані перед смертю, є духовним заповітом, молитвою за всіх.

 

Список використаних джерел

  1. Визвольний шлях / Ред. Г. Драбат. – Лондон: Українська Видавнича Спілка, 1964. – Т. 3. – 360 с.
  2. Сергійчук В. Українські державники: Тарас Шевченко / В. Сергійчук. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 312 с.
  3. Ушкалов Л. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л. Ушкалов. – Київ: Дух і літера, 2019. – 560 с.
  4. Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах / Т. Шевченко. – Київ: Наукова думка, 1991. – Т. 2. – 589 с.
Опубліковано
2023-02-15