ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ПАРАДИГМА ПОЕМИ "СЛЕПАЯ" ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  • Фань Ж. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Тарас Шевченко, романтизм, поема, російськомовна творчість, ідейно-тематична парадигма, психологізм твору

Анотація

Досліджуються особливості ідейно-тематичної парадигми російськомовної поеми Тараса Шевченка "Слепая". Аналізується система образів твору, наголошується на виявах автобіографічного первня у тексті. Визначається специфіка жанру твору, вияви у ньому впливів фольклорної традиції. Акцентується увага на мотивах сну, божевілля, пожежі в поемі. Акцентується увага на тезі про те, що особливості ідейно-тематичної парадигми твору визначаються мотивом трагедії особистої, яка еволюціонує у трагедію Вітчизни. Образи конкретних людей набувають у творі універсального значення, проектуючись на узагальнений образ Вітчизни. Твір основується на синтезі реальної та ірреальної сфер, поєднання романтичної літературної традиції з фольклорною.

 

Cписок використаних джерел

  1. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета / Г. Грабович. – К.: Критика, 2014. – 412 с.
  2. Ушкалов Л. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л. Ушкалов. – К.: Дух і літера. – 560 с.
  3. Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Том перший. Поезія 1837–1847. / Т. Шевченко. – К.: Наукова думка, 1989. – 525 с.
Опубліковано
2023-02-15