ГЕНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ ЛЕОНІДА БІЛЕЦЬКОГО

 • Ніна Бернадська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Л. Білецький, шевченкознавчі студії, лірика, ліро-епос

Анотація

Розглянуто шевченкознавчі студії Л. Білецького – одного із відомих літературознавців, котрий упродовж усього життя, у 10-50-х роках ХХ ст. (умовно варто виділити два періоди – кам'янець-подільський і закордонний), інтерпретував життя і творчість українського генія. Відзначено, що найвагомішим здобутком ученого є така праця, як монументальне видання поетичної творчості Т. Шевченка – "Кобзар" у чотирьох томах (1952–1954 роки) з детальним коментарем й окремими статтями-нарисами, а також особливим – циклічним, за групами текстів відповідно до поетового душевного стану – компонуванням. Простежено (за виданням "Шевченкіана", томи 1–3, опублікованим у Києві 2013 року), як Л. Білецький визначає жанрову природу і ліричних (елегія, лірика особиста, рефлексійна, на народній основі), і ліро-епічних творів (поема, балада, діалог) поета. І хоча його міркування принагідні, несистемні, вони цікаві як історику, так і теоретику літератури, бо додають нові штрихи до творчості Т. Шевченка

Список використаних джерел

 1. Білецький Леонід. Шевченкіана: У 3 т. / Наук. ред. Ростислав Радишевський. Упоряд.: Ростислав Радишевський, Наталка Лисенко, Наталія Ольшевська. К.: ВПЦ Київський університет, 2013. Т. 1. 656 с.
 2. Білецький Леонід. Шевченкіана: У 3 т. / Наук. ред. Ростислав Радишевський. Упоряд.: Ростислав Радишевський, Наталка Лисенко, Наталія Ольшевська. К.: ВПЦ Київський університет, 2013. Т. 2. 688 с.
 3. Білецький Леонід. Шевченкіана: У 3 т. / Наук. ред. Ростислав Радишевський. Упоряд.: Ростислав Радишевський, Наталка Лисенко, Наталія Ольшевська. К.: ВПЦ Київський університет, 2013. Т. 3. 656 с.
 4. Ільницький Микола. Леонід Білецький – історик українського літературознавства. Білецький Леонід. Основи української літературно-наукової критики / Упоряд., автор передмови та приміток Микола Ільницький. К.: Либідь, 1998. С. 7–26.
 5. Лупак (Сенета) Марія Іванівна. Шевченкознавство української діаспори (1945–1991): христологічний аспект. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 "Українська література". Дрогобич-Львів, 2019. 227 с.
 6. Сенета Марія. Христологічна інтерпретація шевченкознавчих студій Леоніда Білецького. Шевченкознавчі студії. 2016. Вип. 20. С. 63–76.
 7. Хороб С. Леонід Білецький – історик української літератури. Слово і Час. 2019. № 6. С. 19–30.
 8. Шевченківська енциклопедія: в 6 томах. Т. 1: А–В. / ред кол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар та ін. К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. 742 с.
 9. Шевченківська енциклопедія: в 6 томах. Т. 2: Г–З. / ред кол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар та інші. К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2012. 760 с.
 10. Шевченківська енциклопедія: в 6 томах. Т. 6: Т–Я. / ред кол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар та ін. К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. 1117 с.
Опубліковано
2024-01-09