ДИСКУСІЯ ДОВКОЛА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ НА ШЕВЧЕНКОВИХ ПОРТРЕТАХ, СТВОРЕНИХ 1857 РОКУ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ НА ПАРОПЛАВІ

  • Олександр Боронь Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ
Ключові слова: портрет, щоденник, зображена особа, ідентифікація особи, біографія, доказ, колекціонування предметів мистецтва

Анотація

Доведено необхідність пристати на аргументовану пропозицію Леоніда Большакова вважати малюнок, досі знаний як зображення Тихона Єпіфанова, імовірним портретом лоцмана Михайлова (зі знаком питання). Натомість заперечення дослідника щодо гаданої ідентифікації змальованих осіб на інших двох портретах як Михайла Комаровського і Єлисея Панченка визнати за браком доказів непереконливими і суб'єктивними. Якщо врахувати умови Шевченкової роботи на пароплаві, щоденникові записи зі згадками про виконані малюнки, про дозвілля в той чи той день, а також коло чоловіків, які перебували на пароплаві, то в підсумку виходить, що прийнята нині ідентифікація Миколи Мацапури є найбільш вірогідною.

Список використаних джерел

  1. Большаков Л. Н. Їхав поет із заслання... Пошуки. Роздуми. Дослідження / Леонід Большаков. – Київ : Дніпро, 1977. – 327 с.
  2. Дневник Т. Гр. Шевченка // Основа. 1862. Лютий (февраль). C. 3–29.
  3. Мацапура М. Неопубліковані малюнки Т. Г. Шевченка / Микола Мацапура // Радянське мистецтво. 1949. 17 березня. № 11. С. 4.
  4. Общий морской список. Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1898. Ч. X. 755 с.
  5. Четыре рисунка Т. Г. Шевченко // Литературная газета. 1950. 26 октября. № 100. С. 3.
  6. Шевченко Т.  Г. Повне зібрання творів : в 10 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1951. – Т. 10: Живопис, графіка, 1857–1861. – X с., 104 арк. репрод. 174 с.
  7. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 5. – 495 с.
  8. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко. – Київ : Наукова думка, 2014. – Т. 11: Мистецька спадщина. Живопис і графіка: 1857–1861. – 401 с.
Опубліковано
2024-01-09