ЛЮДИНА ЯК ФЕНОМЕН ІСТОРІЇ У ПОЕМІ Т. ШЕВЧЕНКА "СЛІПИЙ" ("НЕВОЛЬНИК")

 • Людмила Задорожна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: доля, козак, Гетьманщина, Запорозька Січ, дума

Анотація

Т. Шевченко у поемі "Сліпий" ("Невольник") створює зразок феноменального поєднання долі людини і окремого етапу української історії, коли Україна перебувала на етапі найважчих історичних випробувань. Оптимізм поета у погляді на людину виявляє оптимістичне бачення митцем української історії. У поемі "Сліпий" ("Невольник") Т. Шевченко являє інтенсивність і безперервність боротьби українського народу із зовнішнім ворогом. Ця боротьба, проте, забезпечує українцям стійкість духу і благородство вчинків – шлях до прогресивного буття у колі націй.

Список використаних джерел

 1. Антонович В. Произведения Шевченка, содержание которых составляет исторические события. / Антонович В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. К.: Либідь, 1995. С. 101–106.
 2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 10.
 3. Гринів О. Історія української філософії. Л.: Тріада плюс, 2015. 304 с.
 4. Кант И. Грезы духовидца, поясненные грезами метафизики / Кант И. Метафизические начала естествознания. М.: Мысль, 1999. С. 733–802.
 5. Кондильяк Э. Трактат об ощущениях / Кондильяк Э. Сочинения. В 3-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1982. С. 189–399.
 6. Костомаров М. Об историческом значении русской народной поэзии / Костомаров М. Слов'янська міфологія. К.: Либідь, 1994. С. 44–200.
 7. Лозко Г. Українське народознавство. К.: АртЕк, 2006. 472 с.
 8. Лосева О. Культурные факторы формирования личности. Саратов: Саратовский гос. технический университет, 2001. С. 9.
 9. Ситник П., Дербак А. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні. К.: НІСД, 2004. 226 с.
 10. Шевченко Т. Невольник. / Шевченко Т. Повне зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 2. К.: Наукова думка, 2003. С. 286–302.
 11. Шевчук В. "Personae verbum" (Слово іпостасне). К.: Твім інтер. 2001. 264 с.
Опубліковано
2024-01-10