ШЕВЧЕНКІВ ТЕКСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ: РІВЕНЬ СПІВМІРНОСТІ

 • Світлана Задорожна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Шевченко, поема

Анотація

Стаття присвячена проблемі рецепції творчості Т. Шевченка, відповідності інтерпретаційного контексту змістосмисловим і виражальним особливостям його творів. Зауважено, що множинність наявних інтерпретацій не вичерпує всієї глибини творів Шевченка: Поет не вписується цілком у жодну наявну концепцію. Основну увагу зосереджено на аналізі тлумачень поеми "Катерина". Наведено і прокоментовано рецепцію поеми провідними шевченкознавцями. Наголошено, що не лише різночитання, а й невідчитання дуже важливих для автора смислів пояснюється неувагою до послівного прочитання Шевченкового тексту. Йдеться про добровільне омосковлення Катерини як символ згубного кроку України до свого занепащення, розукраїнення сім'ї.

Список використаних джерел

 1. Білецький Леонід. "Катерина" // Тарас Шевченко. Кобзар: У 4 т. Вінніпег: Видавнича спілка "Тризуб", 1952. Т. 1. С. 151.
 2. Дзюба Іван. З криниці літ: У 3 т. К.: Обереги: Гелікон, 2001. Т. 2. 847 с.
 3. Дзюба Іван. Тарас Шевченко. К.: Альтернативи, 2005. 702 с.
 4. Клочек Григорій. Шевченкове слово: спроби наближення. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 415 с.
 5. Нахлік Євген. "І мертвим, і живим, і ненародженим" і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції. Л.: НАН України, Інститут Івана Франка, 2014. 471 с.
 6. Пахаренко В. Незбагнений апостол. Черкаси: БРАМА – ІСУЕП,1999. 296 с.
 7. Сергійчук Володимир. Українські державники: Тарас Шевченко. Вишгород: ПП Сергійчук П. І. 2014. 311 с.
 8. Тарас Шевченко. Текст і контекст. Катерина. Черкаси: Брама – Україна, 2009. 208 с.
 9. Чижевський Дмитро. Історія української літератури (від початків до доби романтизму). Тернопіль: МПП "Презент" – ТОВ "Феміна", 1994. 480 с.
 10. Шевченко Тарас. Кобзар. К.: Дніпро, 1983. 608 с.
 11. Шевченко Тарас. Листи. Черкаси: Брама – Україна, 2013. 1055 с.
 12. Шевченко Тарас. Щоденник // Тарас Шевченко Повн. зібр. тв.: У 12 Т. К.: Наукова думка, 2003. Т. 5. С. 15.
 13. Шевчук Валерій. "Personae verbum" (Слово іпостасне). Розмисел. К.: Твім інтер, 2001. 261 с.
Опубліковано
2024-01-10