ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ГНАТЮКА

 • Марта Зьола Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Шевченкове слово, ідея свободи, інтертекстуальність, Іван Гнатюк

Анотація

Зосереджено увагу на особливостях художньої інтерпретації Шевченкового слова поетом-шістдесятником Іваном Гнатюком. Досліджено специфіку проявів окремих образно-символічних елементів та основних мотивів мистецької парадигми Івана Гнатюка, успадкованих із творчості Кобзаря. Звернення до літературно-мистецької традиції Тараса Шевченка простежується як в поетичному, так і в прозовому набутку поета-дисидента. Ідеї Кобзаря мали значний вплив на формування національної свідомості митця-шістдесятника – наслідуючи великого Пророка, Іван Гнатюк опоетизовано заклика́в народ до боротьби за свободу. Тарасове слово у творчій палітрі поета-дисидента уособлює ідею свободи народу як одну із націєцентричних аспектів мислення.

Список використаних джерел

 1. Гнатюк І. Ф. Вибрані вірші та поеми. Л.: Червона калина, 1995. 670 с.
 2. Гнатюк І. Ф. Дім і час : Поезії. К.: Дніпро, 1989. 206 с.
 3. Гнатюк І. Ф. Меч Архистратига : Поезії. Харків: Майдан, 2000. 112 с.
 4. Гнатюк І. Ф. На тризні літа : Поезії. Харків: Майдан, 2002. 112 с.
 5. Гнатюк І. Ф. Паговіння : Поезії. Л.: Каменяр, 1965. 32 с.
 6. Гнатюк І. Ф. Правда-мста : Поезії. Л.: Каменяр, 1994. 72 с.
 7. Гнатюк І. Ф. Стежки-дороги : Спомини. Дрогобич : Відродження, 1998. 496 с.
 8. Гнатюк І. Ф. Турбота : Поезії. К.: Радянський письменник, 1983. 106 с.
 9. Гнатюк І. Ф. Хресна дорога : Вірші та поеми. К.: Український письменник, 192 с.
 10. Гнатюк І. Ф. Хресна дорога: Поетичні твори. Харків: Майдан, 2004. 820 с.
 11. Гнатюк І. Ф. Чорнозем : Лірика і поеми. Л.: Каменяр, 1981. 111 с.
 12. Ґрещук В. В. Експресема слово в поетичному ідіолекті Тараса Шевченка. Українознавчі студії. Івано-Франківськ, 2014–2015. Вип. 15-16. С. 3–12.
 13. Енциклопедичний словник символів культури України / ред. В. П. Коцур та ін. 5-е вид. Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавришенко В. М., 2015. 912 с.
 14. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с.
 15. Зьола М. Б. Модуси "Свобода" та "Бог" як маркери художнього синтезу у ліриці Івана Гнатюка екзистенційного мислення Григорія Сковороди. Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди: колективна монографія / за заг. ред. канд. юрид. наук Д. С. Луніна. Полтава, 2022. С. 214–220.
 16. Зьола М. Б. Національно-екзистенційні виміри лірики Івана Гнатюка. Проблеми гуманітарних наук. Серія "Філологія" : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2022. Вип. 51. С. 57–63.
 17. Іваничук Р. І. Четвертий вимір : Роман. К.: Радянський письменник, 1984. 207 с.
 18. Іванишин П. В. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні і прагматичні аспекти) : монографія. Дрогобич: Відродження, 2005. 308 с.
 19. Колошук Н. Г. Шевченківська традиція у поетичній творчості Івана Гнатюка. Волинь філологічна : текст і контекст. Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність : збірник наук. праць. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. Вип. 18. С. 169–179.
 20. Конончук М. М. Шевченкові заповіти свободи у трактуванні Юрія Лавріненка. Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць, Вип. 13. С. 73–82.
 21. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність : Українська література в контексті європейського літературного процесу. К.: Дніпро, 1988. 393 с.
 22. Проць Л. І. Безкомпромісність : Спогади про Івана Гнатюка / авт.-уклад. П. Сорока. Тернопіль: СорокА, 2007. С. 4–11.
 23. Тарас Григорович Шевченко. Кобзар / ред. М. Дорошенко. Л. : Львівська книжкова друкарня Головполіграфвид. Мін. культури УРСР, 1961. 647 с.
 24. Яремчук І. В. Художня Шевченкіана українських січових стрільців. Українське літературознавство, 2013. Вип. 77. С. 125–140.
Опубліковано
2024-01-10