"ДОРОГОЙ И ГЕНИАЛЬНЫЙ НАШ УЧИТЕЛЬ...": ОБРАЗ К. БРЮЛЛОВА У ЩОДЕННИКАХ А. МОКРИЦЬКОГО, Л. ЖЕМЧУЖНИКОВА І Т. ШЕВЧЕНКА

  • Євгенія Лебідь-Гребенюк Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: діарна проза, мемуаристика, щоденник художника, літературний образ, екфразис

Анотація

Розглянуто образ російського живописця Карла Брюллова у діарних текстах його учнів Аполлона Мокрицького, Тараса Шевченка і Льва Жемчужникова. Зіставлення спогадів, мемуарних фрагментів і щоденникових записів дозволяє побачити яскраві подробиці й нюанси спілкування, риси характеру, особисті якості, творчі й педагогічні методи відомого митця та професора Академії мистецтв. Щоденник Мокрицького дає змогу відтворити події 1836–1840 рр., коли молодий художник навчався у Брюллова. Сповнений безпосередніх емоційних вражень та реальних свідчень твір зберігає суб'єктивну інтерпретацію складної і неоднозначної постаті вчителя й усіх подій, пов'язаних із ним. У спогадах Жемчужникова і "Журналі" Шевченка згадки про Брюллова мають мемуарний характер.

Список використаних джерел

  1. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: Взаємодія літератури і мистецтва. – Київ: Наук. думка, 2008. – 544 с.
  2. Дневник художника А. Н. Мокрицького / составитель Н. Л. Приймак. – Москва: Изобразительное искусство, 1975. – 272 с.
  3. Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого / вст. ст. и общая ред. А. Г. Верещагиной. – Ленинград: Искусство, 1971. – 446 с.
  4. Шевченківська енциклопедія: у 6 т. – К., 2012. – Т. 1: А–В. – 744 с.
  5. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 12 т. – Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский», записи народної творчості. – К.: Наукова думка, 2003. – 496 с.
Опубліковано
2024-01-10