ТАРАС ШЕВЧЕНКО У СВІТОВІЙ ФІЛАТЕЛІЇ: ДОСВІД ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

 • Таїса Літвинчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: філателія, пошта Канади й США, конверт, марка, автопортрет Т. Шевченка

Анотація

Проаналізовано особливість рецепції постаті Тараса Шевченка у поштовій продукції Американського континенту. Визначено домінантні риси репрезентації образу митця на прикладі тематичного фонду Музею Тараса Шевченка у Торонто (Канада), Українського музею-архіву у Клівленді (США) та окремої поштової документації, виготовленої на замовлення чи за підтримки операторів поштового зв'язку вказаних вище країн. Своєрідність репрезентації постаті Т. Шевченка досліджено на ідейному, візуальному та мовному рівнях: філателістична документація, віддрукована поза межами УРСР, доповнена символікою УНР, вирізняється домінантністю апелювання до автопортрета митця
1840–1841 рр. та переважанням української й англійської мов (чи їх дублюванням); поштова продукція УРСР, додатково до автопортрета митця 1840–1841 рр., апелює до світлин картин І. Досса та І. Крамського ("канонічного" образу митця), вирізняється клішованістю у сприйнятті його постаті ("революціонер-демократ") і домінантністю російськомовного оформлення, що в деяких випадках доповнене українською.

Список використаних джерел

 1. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма / Юрій Барабаш. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. 181 с.
 2. Божко Л. Д. Віртуальна культура в епоху постмодерну: туристські практики // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. № 4. С. 11–15.
 3. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / Олекса Воропай. К.: Мале виробниче підприємство "Оберіг", 1991. 442 с.
 4. Всесвітня поштова конвенція // Статут, Додатковий протокол до Статуту, Конвенція Всесвітнього поштового союзу. – Бухарест : Б.в., 2004. С.87–126.
 5. Грищенко Є. Про марку 1923 року, що десятиліття тому стала "Українською унікою". УКРІНФОРМ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3136529-pro-marku-1923-roku-so-desatilitta-tomu-stala-ukrainskou-unikou.html (дата звернення: 08.03.2022 р.)
 6. Іванишин П. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко: монографія / Петро Іванишин. К.: Академвидав, 391 с.
 7. Косів В. Тарас Шевченко у візуальній ідентифікації українців / В. Косів // Вісн. Львів. нац. академії мистецтв. – 2014. Вип. 25. С. 211–220.
 8. Кравченко О. За тиждень Укрпошта продала більше 3 млн марок "Русскій воєнний корабль… Всьо! ". ua.: https://lb.ua/society/2022/05/27/518164_tizhden_ukrposhta_prodala_bilshe_3.html
 9. Мельниченко В. Тарас Шевченко: "Зайшов ненадовго до художника Микешина…". Слово Просвіти. 09 бер. URL: http://slovoprosvity.org/2020/03/09/taras-shevchenko-zayshov-nenadovho-do-khudozhnyka-mykeshyna/
 10. Музей Тараса Шевченка у Торонто: офіційний веб-сайт. URL: https://www.shevchenko.ca/collections/collection.cfm?collection=9 (дата звернення: 02.2022 р.)
 11. Народний ТОП: найвидатніші українці усіх часів (8-9 жовтня 2022 року). Рейтинг. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/narodnyy_top_vydayuschiesya_ukraincy_vseh_vremen_8-9_oktyabrya_2022.html (дата звернення: 08.02.2023 р.)
 12. Науково-освітній портал "Кобзар": офіційний веб-сайт. URL: http://www.kobzar.info/ (дата звернення: 21.02.2022 р.)
 13. Науково-освітній портал "Тарас Шевченко": офіційний веб-сайт. URL: http://kobzar.ua/ (дата звернення: 21.02.2022 р.)
 14. Нова марка: в опитуванні перемога "Доброго вечора, ми з України". УКРІНФОРМ: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3488606-nova-marka-v-opituvanniperemogla-dobrogo-vecora-mi-z-ukraini.html (дата звернення: 08.02.2023 р.)
 15. Павличко С. Роздуми про вуса, навіяні одним оповіданням Олекси Стороженка / Соломія Павличко // Теорія літератури. К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. 679 с.
 16. Пиріг Л. А. Філателія // Шевченківський словник. К., 1978. Т. 2. URL: http://litopys.org.ua/shevchenko/slovn41.htm (дата звернення: 07.03.2022 р.)
 17. Пиріг Л. Філателія Шевченківська // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Т. 6.: Т – Я / К.: НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2015. 1120 с. С. 503–507.
 18. Рябченко М. Візуальний код Шевченка як маркер української території // Шевченкознавчі студії. Вип. 1(22). С. 308–331.
 19. Сліпушко О. Тарас Шевченко і Київський університет: мовою фактів і документів // Літературознавчі студії. Вип. 40 (92). С. 239–246.
 20. Український архів-музей у Клівленді/Ukrainian Museum-Archives, Cleveland, Ohio: офіційний веб-сайт. URL: https://www.umacleveland.org/ (дата звернення: 18.02.2022 р.)
 21. Чумак К. В. Фотографії Т. Г. Шевченка. Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/shevchenko/photos.htm (дата звернення: 22.02.2022 р.)
 22. Шовкопляс Г. Щодо канонічності останнього портрета Т. Г. Шевченка в контексті моделей шевченкознавства радянської та пострадянської доби / І. Г. Шовкопляс // Українська література в загальноосвітній школі. 2014. №7/8. С. 6–9.
 23. Шпакович Н. Тарас Шевченко на поштових марках. Державний історико-культурний заповідник міста Острога. URL: https://ostrohcastle.com.ua/tarasshevchenko-na-poshtovyh-markah/ (дата звернення: 08.03.2022 р.)
Опубліковано
2024-01-10