ВИВЧЕННЯ ІСТОРІОСОФІЇ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ВІЙСЬКОВОМУ ЗВО

 • Наталія Логвіненко Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Ключові слова: Т. Шевченко, історіософія, історія України, національна ідея, Козацтво, Гетьманщина, історичні постаті, інтегроване навчання

Анотація

У різні часи нашої історії Слово Т. Шевченка відігравало важливу роль у формуванні національної свідомості українців, у боротьбі за оборону своєї країни, за правду, незалежність українського народу. Організовувати проведення інтегрованих семінарів "Поетична історіософія Т. Шевченка" в курсі навчальної дисципліни "Історія України та української культури" у військовому ЗВО спонукає його змістове наповнення, оскільки про значення творчої діяльності Великого Кобзаря лише згадується у контексті розвитку культури українського народу в період національного відродження в першій половині ХІХ ст. У статті висвітлюється узагальнений зміст курсантських досліджень з історіографії, поетичної історіософії Т. Шевченка як шлях поглибленого вивчення його творчої діяльності, минулого та майбутнього України.

Список використаних джерел

 1. Барабаш Ю. Історіософія Тараса Шевченка /Юрій Барабаш. Слово і Час, №3. С. 15–38.
 2. Грушевський. М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх/М. Грушевський. Упор. А.Ф. Трубайчук. К. : Либідь, 1991. 228 с. С. 112–115
 3. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. 2-ге вид., доопрац /Іван Дзюба. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 718 с.
 4. Енциклопедія Сучасної України. Історіософія. URL: https://esu.com.ua/article-12819(дата звернення : 14.04.23).
 5. Кислюк К. Це зручне поняття «історіософія» /К. Кислюк. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/1609f282-e206-499c-8bed-d82775fc3d6e/content (дата звернення: 27.03. 23).
 6. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя /Г.Д. Клочек. К. : Освіта,1998. 238 с.
 7. Кулиш П. История возсоединения Руси: в 3 т. : Т. 2 : От начала столетней козацко-шляхетской войны до возстановления в Киеве православной иерархии в 1620 году /П.А.Кулиш. СПб., 1874.  457 с.
 8. Лепкий Богдан. Про життя і творчість Тараса Шевченка /Богдан Лепкий. К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2005. 140 с.
 9. Огієнко І. Тарас Шевченко /Іван Огієнко. К. : Наша культура і наука, 2002. 440 с.
 10. Погорєлова А. Історіософські концепти Тараса Шевченка у структурі «празького» тексту /А. Погорєлова. URL: http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/326/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення : 17.04.23).
 11. Радько П. Національно-політичні погляди Тараса Шевченка в контексті його історіософської мудрості/ П. К. Радько. Історична пам’ять. № 30–31. С. 26–35.
 12. Степанишин Б. Українська література /Борис Степанишин. К. : Арт-Освіта, 2004. 336 с.
 13. Ушкалов Л. Моя Шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання. Видання друге /Леонід Ушкалов. К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. 560 с.
 14. Шевченко Т. Твори в п’яти томах /Тарас Шевченко. К. : Дніпро, 1994.
 15. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. 2 том / Д. І. Яворницький. Львів: Світ. 1991. 457с.

 

Опубліковано
2024-01-11