ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК НІМЕЦЬКОГО ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА

  • Карина Марчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Тарас Шевченко, німецька література, переклади, популяризація творчості

Анотація

Твори Тараса Шевченка, відомого в усьому світі найвидатнішого українського письменника, про що свідчить і велика кількість пам'ятників у багатьох країнах світу, і широке зацікавлення його творчістю, перекладено багатьма мовами. У статті зосереджено увагу на знайомстві європейського читача з доробком Т. Шевченка на теренах Німеччини, на перекладах його творів німецькою мовою. У статті окреслено шляхи поширення української літератури в Німеччині, виокремлено найяскравіших перекладачів творів Тараса Шевченка на ранньому етапі знайомства з українською культурою, звернено увагу на якість здійснених перекладів. Таким чином у розвідці висвітлено зародження і розвиток німецького шевченкознавства.

Список використаних джерел

  1. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. 2-е вид. К.: Обереги, 2004. 480 с.
  2. Манн Томас. Письма. М.: Наука, 1975. 463 с.
  3. Погребенник Я. Шевченко німецькою мовою. К.: Вид-во "Наукова думка", 1973. 300 с.
  4. Шевченко і світ. Збірник. К.: Дніпро, 1989. 316 с.
  5. Шевченко Тарас. Кобзар. К.: Вид-во "Дніпро", 1974. 623 с.
  6. Шевченко Тарас. Твори в 5 т. Т. 4. К.: Дніпро, 1978. 411 с.
  7. Julia Virginia. Taras Schewtschenko. Ausgewählte Gedichte. 1911. 112 с.
Опубліковано
2024-01-11