"ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР" І ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 • Михайло Наєнко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: філологічний семінар, Тарас Шевченко, художні мотиви творчості, поетика, переклад, національна своєрідність, світове значення творчості поета

Анотація

"Філологічний семінар" (первісна назва "Семинарий русской филологии") був спочатку (з 1904 р.) спеціальним навчальним курсом у процесі підготовки фахівців-філологів Київського університету, а в 1907-му році і пізніше він став своєрідною студією, на яку збиралися студенти, що спеціалізувалися на вивченні історії й теорії літератури. У 20–30-х роках ХХ ст. семінар припинив існування, а його учасників було репресовано чи розстріляно. Творчість Тараса Шевченка (через тодішню ідеологію Російської імперії, для якої поет був ворожим) дуже повільно ставала предметом дослідження серед "семінаристів". У пропонованій студії йдеться про перші й пізніші їхні публікації на шевченківську тему, але в основному – про шевченкознавчі мотиви в доповідях на семінарі, який був відроджений у середині 90-х років ХХ ст. Автор аналізує ці мотиви з позицій сучасного літературознавства, акцентуючи увагу як на "позитивних" поглядах щодо постаті і творчості Шевченка, так і на полемічних моментах у сприйнятті і трактуванні його як поета та особистості.

Список використаних джерел

 1. Белинский В. Статьи о народной поэзии // Собрание починений в 9-ти томах. – Москва: Наука, 1979. – Т. 9.
 2. Грабович Г. Українська література та Європа: опорії, асиметрії та дискурси // Критика, 2012, № 4.
 3. Грабович Г. Шевченко – поет-міфотворець. Переклад з англійської С. Павличко. – К.: Український письменник, 1991.
 4. Дзюба І. Григорій Грабович: pro i contra // Літературна Україна, 2007, 1 лист.
 5. Дроздовський Д. Українська література в перекладах англійською мовою, виданих у Британії (1991-2021) // Філологічні семінари. Українська література у світі. Випуск 22. – К.: Освіта України, 2021.
 6. Критика К., – № 46.
 7. Мушкудіані О. Симфонія грузинської Шевченкіани. – К.: ВЦ Університету міжнародних відносин, 2009.
 8. Мчеделадзе І., Наскідашвілі Н., Чхатарашвілі С., Грицик Л. Полісистемні парадигми перекладів української літератури в Грузії // Філологічні семіари. Українська література у світі. Випуск 22. – К.: Освіта України, 2021.
 9. Рагойша В. Рэцэпцыя украінскай літературы у незалежнай Беларусі // Філологічні семінари. Українська література у світі. Випуск 22. – К.: Освіта України, 2021.
 10. Філологічні семінари. Українська література у світі. Випуск 22. – К.: Освіта України, 2021.
 11. Філологічний семінар – школа наших традицій». – К.: Освіта України, 201
 12. Чистяк Д. Українська література у франкомовних країнах: історія та сьогодення, проблеми та перспективи // Філологічні семінари. Українська література у світі. Випуск 22. – К.: Освіта України, 2021.
 13. Чижевський Д. Історія української літератури. – К.: ВЦ Академія, 2003.
 14. Шевченко Т. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, Т. 2: Поезія 1847–1861.
 15. Шевченко Т. «Думи мої, думи» – К.: В-во Р. Чілачави, 2012.
 16. Шевченко Т. Лірика. Поезії та поеми. Переклад О. Мушкудіані. К.: ВЦ Київського міжнародного університету, 2015.

 

Опубліковано
2024-01-11