ШЕВЧЕНКОВІ РАРИТЕТИ З РОДИНИ ЛЕБЕДИНЦЕВИХ: КОЛЕКЦІЇ БМШ І НМТШ

 • Надія Орлова Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (2012-2020)
Ключові слова: особисті речі Шевченка, музей Шевченка, родина Лебединцевих, мемуари, епістолярна спадщина

Анотація

Розглянуто питання достовірності особистих речей Тараса Шевченка, що зберігалися в родині Лебединцевих. Проаналізовано документальні, літературні джерела та архівні матеріали з фондових колекцій музеїв Тараса Шевченка в Києві. Уточнено й розширено інформацію стосовно оригінальності парусинового літнього костюма поета. Вивчені матеріали надають відомості та уточнюють інформацію про тарілки Шевченка, також спростовують факт їх оригінальності. Простежено шлях меморій із майстерні митця в Петербурзькій Академії мистецтв до фондових колекції Літературно-меморіального будинку-музею Т. Г. Шевченка та Національного музею Тараса Шевченка, історію їх збереження в родині Лебединцевих.

Список використаних джерел

 1. Архив Юго-Западной Руси. К., 1864. Ч. 1. Т. 2. Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. / Под ред. Ф. Г. Лебединцева. 897 с.; Архив Юго-Западной Руси. К., 1864. Ч. 1. Т. 3. Материалы для истории православия в Западной Украине в XVIII ст. / Под ред. Ф. Г. Лебединцева. 907 с.
 2. Білозерський М. М. Тарас Григорович Шевченко за спогадами різних осіб (1831–1861) // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, 1982. С. 162–168.
 3. Будинок-музей Т. Г. Шевченка. Путівник. Упор.: Дахновський О. В., Дворніков П. М., Кошовий І. Т. К.: Радянська школа, 1941. 55 с.; Будинок-музей Т. Г. Шевченка / Відп. ред. К. П. Дорошенко. Комітет у справах культурно-освітніх установ УРСР. К., 1949. 143 с.; Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Шевченка в Києві: Фотопутівник. К., 1979; Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка в Києві: Буклет. К., 2003.
 4. Відділ рукописів Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ. Ф. 1. Од. зб. № 460.
 5. Внучкова Любов. Дорогоцінні реліквії // В сім'і вольній, новій. Шевченківський збірник / Упор.: О. М. Дмитренко, В. К. Костенко. Вип. 2. К.: Радянський письменник, 1985. С. 188–201.
 6. Гальченко С. З літопису Шевченкового дому // Національний музей Тараса Шевченка: [Альбом] / Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченгко. К: Мистецтво, 224 с.: іл.
 7. Гордиевский И. Даниил Гаврилович Лебединцев. Некролог // Киевские епархиальные ведомости. 1897. № 19. С. 877–882.
 8. Даниил Гаврилович Лебединцев. Некролог // Киевская старина: документы, известия, заметки. 1897. Апрель. С. 19–20.
 9. Калініна Тетяна. Аукціони з розпродажу майна Шевченка // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1: А-В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) та ін. К., 2013. С. 281–282.
 10. Конисский А. Я. Жизнь украинскаго поэта Тараса Григорьевича Шевченка: критико-биографическая хроника. С портретами Т. Г. Шевченка и его друзей и видами хаты и могилы его. 1814–1861. Одесса, 1898.
 11. [Лебединцев Ф.] Об ярмарках. (До сільських парафіян) // Основа. 1861. № 6. С. 72–78.
 12. Лебединцев П. H. Тарас Григорович Шевченко // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, 1982. С. 36–40.
 13. Лебединцев (Лобода) Ф. Г. Побіжне знайомство моє з Т. Г. Шевченком і мої про нього спогади // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, С. 40–47.
 14. Мрозек Галина. Фотографії Шевченка // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. Т. 6.: Т-Я / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. К., 2015. 1120 с. + іл.
 15. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). – Акт звірки наявності експонатів БМШ № 25 від 25.03. 1942 р. Харків.
 16. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). – Акт 483/25 звірки наявності експонатів БМШ від 8 січня 1944 р. Новосибірськ.
 17. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). Акт прийнятих експонатів у БМШ від 26 березня 1945 р. Київ.
 18. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). Інвентарний № КН-9672 / Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворский (Из Киевских Губернських Ведомостей на 1861 г. № 16–22). К., 1861. 96 с.
 19. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). Інвентарний № Ф – 77.
 20. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). А-7. № 96, арк. 23.
 21. Національний музей Тараса Шевченка (НМТШ). Книга актів тимчасового вступу та вибуття. ДМШ. 1987–1989 / Акт на тимчасове збереження експонатів від 4 березня 1989 р. С. 31–33.
 22. Наумова Н. "Про свій одяг…турбувався дуже мало…" // Тарас Шевченко у приватному житті: збірник статей. К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014. С. 227–260.
 23. Петрик Т. Особисті речі Тараса Шевченка // Шевченків світ. Науковий щорічник. Вип. 12. 2019. С. 31–35.
 24. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Отделение І. От № 7717–8356. Санкт-Петербург: Типография Второго отделения Собственной его императорского величества канцелярии, 1835. Т. Х: 1836. 917 с.
 25. Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. 1814–1861. Видання друге, перероблене та доповнене / За редакцією Є. П. Кирилюка, члена-кореспондента АН УРСР. К.: Видавництво при Київському університеті видавничого об'єднання "Вища школа", 1982. 432 c.
 26. Тарновський В. В. Дрібниці з життя Шевченка // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, 1982. С. 112–115.
 27. Чалий М. К. Т. Г. Шевченко на Україні в 1859 році // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С.Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, 1982. С. 299–306.
 28. Чалий М. К. Відвідання Т. Г. Шевченком цукрового заводу Яхненка і Симиренка // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, 1982. С. 305–308.
 29. Шевченко В. Г. Спомини про Тараса Григоровича Шевченка // Спогади про Шевченка. Упорядкування і примітки В. С. Бородіна і М. М. Павлюка, передмова В. Є. Шубравського. К.: Дніпро, 1982. С. 26–35.
 30. Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 томах / Тарас Шевченко: голова ред. кол. М. Г. Жулинський; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. К.: Наукова думка, 2003. Т. 6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. 629 с.: портр.
 31. Яцюк В. М. Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838–1861 років. К.: Балтія Друк, 2004. 112 с.:іл.
Опубліковано
2024-01-11