ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ КРИТИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОМЕЛЯНА ОГОНОВСЬКОГО

 • Ірина Приліпко Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: критична рецепція, естетика, поезія, поема, жанр, образ, мотив

Анотація

Висвітлено особливості інтерпретації творів Т. Шевченка у праці "Критично-естетичний погляд на декотрі поезії Тараса Шевченка" одного з перших галицьких шевченкознавців – О. Огоновського. Простежено міркування О. Огоновського щодо жанрової природи, образної системи, зображально-виражальних засобів, мотивів творів, стильової манери Т. Шевченка. Констатовано, що критично-естетичний підхід автора вирізняється деяким схематизмом та суб'єктивністю суджень. Попри це, студія О. Огоновського, поряд із працями Є. Згарського, О. Партицького, В. Барвінського, Д. Танячкевича та ін., стала важливою складовою процесу формування шевченкознавства на західноукраїнських теренах.

Список використаних джерел

 1. Білецький Л. Омелян Огоновський / Леонід Білецький / УВАН. Серія: Українські вчені. Ч. 2. Вінніпеґ, 1950. 68 с.
 2. Згарський Є. "Неофіти" Тараса Шевченка критично пояснив и оцінив Євгений Згарський / Євгеній Згарський // Правда. 1868. № 19. С. 223–224; № 20. С. 234–236; № 21. С. 247–248; № 22. С. 259–261; № 23. С. 270–271.
 3. Івакін Ю. Поетика Шевченка / Юрій Івакін // Шевченкознавство. Підсумки й проблеми / АН УРСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. К.: Наукова думка, 1975. С. 383–427.
 4. Качкан В. "Шлях до витиченої мети…" (сторінками писань Омеляна Огоновського) / Володимир Качкан // Качкан В. Українське народознавство в іменах: Навч. посіб. У 2 ч. Ч. 1. К.: Либідь, 1994. С. 59–68.
 5. Кокорудз І. Професор д-р Омелян Огоновський. Огляд єго житя і наукової та літературної діяльности / Ілля Кокорудз / Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 5. Л., 1895. 34 с.
 6. Микитюк В. Літературна і наукова спадщина Омеляна Огоновського: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. Л., 26 с.
 7. Микитюк В. Огоновський Омелян Михайлович / Володимир Микитюк // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. Т. 4: М–Па / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. К., 2013. С. 667–669.
 8. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. До Основяненка / Омелян Огоновський // Правда. 1872. № 9. С. 431–441.
 9. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. І. И живим, и мертвим, и ненарожденним землякам моім в Украіні и не в Украіні моє дружнє посланиє / Омелян Огоновський // Правда. 1873. № 1. С. 24–38.
 10. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. ІІ. Погляд на важнійші думки Шевченкові / Омелян Огоновський // Правда. 1873. № 3. С. 114–125.
 11. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. ІІІ. Неофіти / Омелян Огоновський // Правда. 1873. № 4. С. 166–172.
 12. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. ІІІ. Неофіти / Омелян Огоновський // Правда. 1873. № 5. С. 197–201.
 13. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. ІІІ. Неофіти / Омелян Огоновський // Правда. 1873. № 6. С. 227–232.
 14. Огоновський О. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка. IV. Тополя / Омелян Огоновський // Правда. 1873. № 13. С. 456–464.
 15. Приліпко І. "Неофіти" Тараса Шевченка в критичній рецепції Євгена Згарського / Ірина Приліпко // Академічні студії. Серія "Гуманітарні науки". Вип. 1. 2022. С. 74–81.
 16. Франко І. Історія літератури руської. Написав Омелян Огоновський, часть ІІ, Львів, 1889 / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. Т. 27. К.: Наукова думка, 1980. С. 334–336.
 17. Франко І. Професор Омелян Огоновський / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. Т. 43. К.: Наукова думка, 1986. С. 358–381.
 18. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. Т. 1: Поезія 1837–1847 / Тарас Шевченко / редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін. К.: Наукова думка, 2001. 784 с.
 19. Шубравський В. Шевченко в критиці другої половини ХІХ століття / Василь Шубравський // Шевченкознавство. Підсумки й проблеми / АН УРСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. К.: Наукова думка, 1975. С. 30–80.
Опубліковано
2024-01-11