ШЕВЧЕНКО У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ

 • Віталій Радчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Шевченко, поет-художник, національний символ, актуалізація, міжнародне визнання, код, знак, переклад

Анотація

Студія висвітлює актуалізацію творчої спадщини Т. Шевченка як цілості – історично, у контексті воєнного стану в Україні і в аспекті міжнародного сприйняття українського генія як поета, художника, повпреда і символу нації. Ділячись враженнями книжника, автор відзначає внесок діаспори у популяризацію постаті митця, критично аналізує низку недавніх видань Шевченкових творів в Україні, замислюється над причинами відсутності Шевченка в "обоймах" відомих західних поетичних та мистецьких книжкових серій, зондує потенціал глобальної символізації Шевченкового художнього світу (передусім як коду), зрештою наголошує, що масштабність і сила впливу художнього генія, інтерес до нього залежать від того, якими звершеннями переконує планету його народ.

Список використаних джерел

 1. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Григорій Грабович; пер. з англ. С. Павличко. 2-е випр., авториз. вид. К.: Критика, 1998. 208 c.
 2. Київ у мистецтві: Мистецький альбом / Упоряд. С. Л. Удовік [укр., англ.]. К.: Вид-во "Ваклер" у формі ТОВ. 2018. 240 с.
 3. Коломієць Л. Тарас Шевченко-модерніст у перекладах Майкла Найдана / Коломієць Л. // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць. Вип. 13. К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. С. 270–275.
 4. Тарас Шевченко: поет, художник, ікона [укр., англ.]. К.: Родовід, 2014. 240 с.
 5. Шевченко Т. Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Тарас Шевченко, упоряд., авт. прим. С. Гальченко, вступ. ст. І. Дзюби, пер. В. Річ [укр., англ.]. К.: Мистецтво, 2007. 608 c.
 6. Шевченко Т. Художник. Повесть / Тарас Шевченко; упоряд., вступ. сл. О. Бороня, комент. В. Судак [рос., англ.]. К.: Мистецтво, 2014. 384 с.
 7. Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко; пер. М. Найдана, ред. А. Пермінова, іл. В. та Л. Лобода [укр., англ.]. Л.: Піраміда, 2014. 112 с.
 8. Shevchenko, Taras. Kobzar. Translated by Vera Rich; introduced and complied by Roxolana Zorivchak. K.: Mystetstvo Publishers, 2013. 336 p.
 9. Shevchenko, Taras. Song Out Of Darkness. Selected poems. Translated by Vera Preface by Paul Selver, a Critical Essay by W. K. Matthews, Introduction and Notes by V. Swoboda. London The Mittre Press, 1961. XXXII, 128 p.
 10. Shevchenko, Taras. The Complete Kobzar: The Poetry of Taras Shevchenko. Translated by Peter Fedynsky. London: Glagoslav Publications, 2013. ХХІІІ, 492 p.
Опубліковано
2024-01-11