ІДЕЙНІ СЕНСИ ПОЕМИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА "СОН"

  • Оксана Сліпушко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Ольга Щелкунова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: Тарас Шевченко, поема

Анотація

Аналізуються ідейні сенси поеми Тараса Шевченка "Сон". Зокрема, досліджуються особливості художнього тлумачення автором ідей демократизму і націоналізму, визначається їхня роль у загальному світогляді письменника. Акцентується увага на суті поняття "шевченкізм". Поема "Сон" характеризується як своєрідний ідейний маніфест творчої спадщини Тараса Шевченка, в якому представлено авторське художнє бачення і тлумачення тогочасної історичної ситуації. Також у творі репрезентовано історичну роль України, її місію в європейському контексті. Мислячи про політичні та філософські проблеми, поет подає їх як розгорнуті художні категорії, інтерпретує суспільне буття у мистецькому просторі.

Список використаних джерел

  1. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. К.: "Альтернативи", 2005. 704 с.
  2. Петров В. Естетична доктрина Шевченка / В. Петров // Хроніка 2000. Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН). Ч. 1. 2010. Випуск 3 (85). С. 88–94.
  3. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. Нью-Йорк, Париж, Торонто, 1965. 238 с.
  4. Шевченко Т. Зібрання творів у 6 т. Т. 1: Поезія 1837–1847 / Т. Шевченко. К.: Наукова думка, 1989. 526 с.
Опубліковано
2024-01-11