СЛОВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА ПОЛІ БОЮ: СПАДКОЄМНІСТЬ КОБЗАРСЬКИХ ТРАДИЦІЙ

 • Ірина Терехова Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: дума, кобзар, Шевченко, війна, фольклор

Анотація

Проведено художні паралелі між Другою світовою та російсько-українською війнами. Наголошено, що в нинішній війні виразно актуалізується вплив шевченківського слова, втіленого засобами кобзарського мистецтва, представленого творчістю Тараса Компаніченка та Юрія Герасименка. Доведено, що поезія Тараса Шевченка органічно вплітається в сучасний фольклор, утворюючи нерозривну синтезовану єдність. У роботі акцентовано увагу на тому, що у воєнний період фольклорний жанр думи, який у своїй творчості застосовував Кобзар, набуває особливого поширення та постає яскравим історичним документом епохи. Розглянуто й таке цікаве явище сучасної поезії, як авторські думи Олександра Птащенка.

Список використаних джерел

 1. Байдак М. Війна як виклик і можливість: українки в роки Першої світової війни / Мар'яна Байдак. Л.: Інститут народознавства НАН України, 2021. 320 с.
 2. Герасименко Ю. Пісні / Юрій Герасименко. URL: https://pisennyk.com.ua/ yuriy-gerasimenko. (дата звернення 23.02.2023).
 3. Жеплинський Б., Ковальчук Д. Українські кобзарі, бандуристи, лірники. Енциклопедичний довідник / Богдан Жеплинський, Дарія Ковальчук. Л.: Галицька видавнича спілка, 2011. 316 с.
 4. Івашків В. Українські думи двадцять першого століття / Василь Івашків // Українське літературознавство, 2016, Вип. 81. С. 254–257.
 5. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні / Борис Кирдан, Андрій Омельченко. К.: "Музична Україна", 1980. 183 с.
 6. Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі / Роман Кирчів. Л.: Інститут народознавства НАН України, 2010. 536 с.
 7. Колесса Ф. Українська усна словесність / Філарет Колесса. Л.: Накладом фонду "Учітеся, брати мої", 1938. 646 с.
 8. Компаніченко Т. Пісні / Тарас Компаніченко. URL: https://www.pisni.org.ua/persons/454.html (дата звернення 23.02. 2023).
 9. Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). / Оксана Кузьменко. Л.: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.
 10. Кушпет В. Старцівство: мандрівні старці-музиканти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.): Наукове видання / Володимир Кушпет. К.: Темпора, 2007. 592 с.
 11. Лукащук В. Ірина Шувалова: воєнні пісні допомагають зрозуміти і себе, і ворога / Влад Лукащук. URL: https://chytomo.com/iryna-shuvalova-voienni-pisnidopomahaiut-zrozumity-i-sebe-i-voroha (дата звернення 23.02. 2023).
 12. Правдюк О. Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України / Олександр Правдюк. К.: Наукова думка, 1966. 234 с.
 13. Птащенко О. Дума про іловайську дитину / Олександр Птащенко. URL: https://chornomorka.com/archive/22041/a-12295.html (дата звернення 24.02.2023).
 14. Птащенко О. Наша Голгофа: думи / Олександр Птащенко. Одеса : Астропринт, 72 с.
 15. Росовецький С. Шевченко і фольклор. Видання друге, виправлене і доповнене / Станіслав Росовецький. К.: Критика, 2015. 480 с.
 16. Синявський О. Про що співають кобзарі / Олекса Синявський. Харків : Друкарня С. А. Шмерковича, 1912. 66 с.
 17. Українські народні думи. Текст і вступ К. Грушевської. К.: Державне видавництво України, 1927. 176 с.
 18. Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. К.: Національний книжковий проект, 2011. 816 с.
Опубліковано
2024-01-12