ІВАН СВІТЛИЧНИЙ ЯК ШЕВЧЕНКОЗНАВЕЦЬ: ПОЕТИКО-СТИЛЬОВА ПАЛІТРА

 • Анатолій Ткаченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: поетика/стиль, Світличний, шевченкознавство, полеміка, критика-як-популяризація, еволюція сприйняття

Анотація

Пропоновану термінологічну опозицію поетика/стиль застосовано до аналізу мистецької палітри Івана Світличного, насамперед як шевченкознавця. Він формувався й еволюціонував трьома основними річищами: науковець, поет, перекладач. Ці річища, взаємопереплітаючись, витворювали своєрідну динаміку синтезу, що втілювала вітаїстичну енергію шістдесятників, спрагу єднання наукового, літературно-критичного і власне мистецького первнів. Докладно розглянуто статті «Художні скарби "Великого льоху"», "Коментар критичний до коментаря наукового", "Гармонія і алгебра", "Духовна драма Шевченка" в контексті обставин їх творення, особливостей еволюції поглядів автора, його поетичної творчості.

Список використаних джерел

 1. Барабаш Ю. Великий льох // Шевченківська енциклопедія. В 6 т. Т. 1 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. К., 2013. С. 597–607.
 2. Білодід Іван Костянтинович // URL: https://wiki.library.kr.ua/index.php?title
 3. Гайович Г. Проблеми шевченкознавства в літературно-критичних студіях Івана Світличного // Гуманітарний вісник. Наук.-теоретич. зб. / Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2004. С. 47–58.
 4. Дзюба І. "Душа, розпластана на пласі…" // Світличний І. Серце для куль і для рим. К.: Рад. письменник, 1990. С. 5–20.
 5. Коваленко Г. Шевченкознавчі розвідки Івана Світличного // Слово і Час. № 3. С. 9–12.
 6. Коцюбинська М. Іван Світличний, шістдесятник // Світличний І. У мене — тільки слово. Х.: Фоліо, 1994. С. 5–27.
 7. Коцюбинська М., Ткаченко А. Іван Світличний // Історія укр. літ. ХХ ст. Кн. 2. Ч. 2. К.: Либідь, 1995. С. 198–204.
 8. Лощинська Н. Іван Олексійович Світличний // Шевченківська енциклопедія. В 6 т. Т. 5 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. К., 2015. С. 673–674.
 9. Світличний І. Серце для куль і для рим. К.: Рад. письменник, 1990. 581 с.
 10. Світличний І. У мене − тільки слово. Х.: Фоліо, 1994. 431 с.
 11. Світличний І. Шевченків триптих // Літ. Україна. 1998. 20 серп.
 12. Ткаченко А. Інтертекст Івана Світличного // ІV Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Кн. 2. К.: Обереги, 2000. С. 47–58.
 13. Ткаченко А. Поетика/стиль як бінарна опозиція // Вісник Запорізьк. держ. ун-ту. Філол. науки. 2004. № 2. С. 172–177.
 14. Ткаченко А. Філолог // Слово і час. 1992. № 3. С. 75–79.
 15. Шевченко Т. Юродивий // Зібр. творів. У 6 т. Т. 2: Поезія 1847–1861. К., Наук. думка, 2003. С. 258–260.
Опубліковано
2024-01-12