ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ЛІТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ВАСИЛЯ СІМОВИЧА

 • Ольга Шелюх Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Ключові слова: шевченкознавство, філологічний метод, методика внутрішньої інтерпретації твору, рецепція творів Шевченка, літературна творчість

Анотація

Проаналізовано шевченкознавчі погляди Василя Сімовича. З'ясовано, що в українському шевченкознавстві XX ст. дослідження та видання В. Сімовича посідають важливе місце як праці, що популяризували Шевченкову творчість для широкого кола читачів, а з іншого боку, ці дослідження зачіпали секрети поетичної творчості Т. Шевченка. Творчість Т. Шевченка для В. Сімовича була орієнтиром на все життя, і життєпис, який взято до уваги в дослідженні – не єдина робота дослідника в галузі шевченкознавства, адже ми маємо численні передмови до окремих видань творів Т. Шевченка, газетні та журнальні публікації, які й до сьогодні зберігають свою актуальність. У дослідженні доведено, що в особі вченого маємо підстави визнати одного з фундаторів новочасного шевченкознавства.

Список використаних джерел

 1. Верниволя В. Передмова / Василь Верниволя // Шевченко Т. Гайдамаки. Київ – Ляйпціг: Українська накладня (б.р.) С. 13.
 2. Верниволя В. Тарас Шевченко / Василь Верниволя // Вільне слово. 10 березня. С. 1.
 3. Гординський С. Василь Сімович, людина і вчений / Святослав Гординський // Сімович В. Праці у двох томах. Т. 1: Мовознавство / Упорядк. і передм. Л. Ткач. Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. С. 430–433.
 4. Дорошенко В. Шевченкознавство за останнє десятиліття 1914–1924 / Володимир Дорошенко. Л., 1925. 8 с.
 5. Ковалів П. Василь Сімович. / П. Ковалів. Вінніпег, 1953. 43 с.
 6. Костельник Г. Ламання душ / Гавриїл Костельник. Л., 1923. 93 с.
 7. Сімович В. Переднє слово / Василь Сімович // Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації. Варшава, 1934. С. 5–11.
 8. Сімович В. Тарас Шевченко: Його життя і творчість / Василь Сімович. Л., 1934. 110 с.
 9. Смаль-Стоцький С. "Ой чого ти почорніло…", "Бували войни й військовії свари…" / Степан Смаль-Стоцький // Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко: Інтерпретації. Черкаси: Брама; Видавець Вовчок О. Ю., 2003. С. 146–159.
 10. Смаль-Стоцький С. Ритміка Шевченкової поезії / Степан Смаль-Стоцький // Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси: Брама; Видавець Вовчок О. Ю., 2003. С. 205–259.
 11. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / Степан Смаль-Стоцький / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького; Черкаський науковий центр шевченкознавчих досліджень / Передмова, загальне редагування, примітки В. І. Пахаренка – Черкаси: Брама. Видавець Вовчок О. Ю., 2003. 376 с.
 12. Смаль-Стоцький С. Шевченкове "Посланіє" / Степан Смаль-Стоцький // Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко: Інтерпретації. – Черкаси: Брама; Видавець Вовчок О. Ю., 2003. С. 106–145.
 13. Шевельов Ю. Незаступна втрата. / Юрій Шевельов // Сімович В. Праці у двох томах. Т. 1 : Мовознавство / Упорядк. і передм. Л. Ткач / Василь Сімович. Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. С. 426–430.
 14. Шевченко Т. Кобзар. (3 поясненнями і примітками Д-ра Василя Сімовича) / Тарас Шевченко. Вінніпег, Канада, 1960. 445 с.
 15. Шелюх О. С. Смаль-Стоцький та В. Сімович: спільність методології та спільність літературознавчої практики / Ольга Шелюх // Науковий вісник Чернівецького університету, 2013. Випуск 697–699. Слов'янська філологія. С. 61–67.
Опубліковано
2024-01-12