Том 1 № 12 (2009): Шевченкознавчі студії. Випуск 12 (2009)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

До дванадцятого випуску збірника «Шевченкознавчі студії» ввійшли праці викладачів, студентів, аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших інституцій і навчальних закладів України.

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2022-01-14

Весь випуск