Том 1 № 25 (2022): Шевченкознавчі студії. Випуск 1 (25)

Шевченкознавчі студії

Випуск 1 (25) (2022)

ISSN 2410-4094 (Print)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

DOI https://doi.org/10.17721/2410-4094.2022.1(25)

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. 

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2023-01-31

Весь випуск

Статті