Том 1 № 13 (2011): Шевченкознавчі студії. Випуск 13 (2011)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

До тринадцятого випуску збірника "Шевченкознавчі студії" ввійшли праці викладачів, аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших інституцій і навчальних закладів України.
Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.
Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2023-02-16

Весь випуск