Том 1 № 8 (2006): Шевченкознавчі студії. Випуск 8 (2006)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

До восьмого випуску збірника наукових праць «Шевченкознавчі студії» ввійшли праці викладачів, студентів, аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших інституцій і навчальних закладів України.

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

Для науковців і всіх шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2023-02-16