Том 1 № 26 (2023): Шевченкознавчі студії. Випуск 1 (26)

Шевченкознавчі студії

Випуск 1 (26) (2023)

ISSN 2410-4094 (Print)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

DOI https://doi.org/10.17721/2410-4094.2023.1(26)

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. 

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2023-12-12

Весь випуск

Статті