Том 1 № 19 (2016): Шевченкознавчі студії. Випуск 19 (2016)

Випуск 19 (2016)

ISSN 2410-4094 (Print)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2021-12-20

Весь випуск