Том 1 № 17 (2014): Шевченкознавчі студії. Випуск 17 (2014)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

 

Опубліковано: 2022-01-14

Весь випуск