Том 1 № 14 (2011): Шевченкознавчі студії. Випуск 14 (2011)

УДК 821.161.2’09:81’255.4(082) Шевченко Т.Г.

До чотирнадцятого випуску збірника "Шевченкознавчі студії" увійшли праці викладачів, аспірантів, студентів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших інституцій і навчальних закладів України.

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу.

Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Опубліковано: 2022-01-14

Весь випуск