Публікації

Посібник «Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу»

А. Гудими та А. Шаповалової розрахований на студентів усіх структурних підрозділів Київського університету імені Тараса Шевченка, в яких читається дисципліна «Тарас Шевченко і Київський університет». Охоплює питання взаємозв'язків поета з Київським університетом: духовних, наукових, професійних і політичних; історіософії Т. Шевченка та дискурсу України; екзистенційно-етичних мотивів у творчості митця, демонструючи її україноцентричність і водночас загальнолюдський засяг, глибоко етичне спрямування думки й таким чином допомагаючи сформувати цілісне уявлення і розуміння постаті й творчості Т. Шевченка як феномена; ролі митця в боротьбі за українську державність та вагу його постаті в сьогоденні. В умовах сучасної російсько-української війни знову і знову підтверджується актуальність проблематики і націософського спрямування Шевченкової творчості.

Таким чином поданий у посібнику матеріал дозволяє різнобічно осягнути феномен Т. Шевченка, основні ідейні, естетичні засади його творчості, проблематику та актуальність і, відтак, стане в нагоді студентству, що опановує університетський курс «Тарас Шевченко і Київський університет».

Методичні рекомендації із дисципліни «Тарас Шевченко і Київський університет»

А. Гудими розраховані на студентів усіх структурних підрозділів Київського університету імені Тараса Шевченка, в яких читається дисципліна «Тарас Шевченко і Київський університет». Включають програму курсу, зміст навчального матеріалу, контрольні запитання та теми для рефератів. Навчальний матеріал розподілений за такими п’ятьма темами: «Феномен Тараса Шевченка як національного генія»; «Життєві віхи Т. Шевченка крізь призму автопортретів»; «Дискурс України в історіософії Т. Шевченка»; «Гуманізм Т. Шевченка»; «Роль Т. Шевченка в духовному та історичному бутті українського народу й у боротьбі за українську державність».

Методичні рекомендації мають на меті допомогти розв'язати або принаймні полегшити труднощі з акцентуванням найістотнішого в межах пропонованих аспектів розгляду постаті Т. Шевченка, його світогляду, ролі та значення митця в українському культурному і гуманітарному просторі, творчого доробку серед громаддя матеріалу, зорієнтованого на шевченкознавчі пошуки. Передбачають збалансоване поєднання різноманітних відомостей: щодо суспільно-політичної та культурно-історичної ситуацій, щодо постаті Т. Шевченка на тлі доби, його доробку – як письменницького, так і образотворчого; при цьому постать Т. Шевченка проєктується і на події ХХ і ХХІ ст.

Стаття проф. О.М. Сліпушко «З іменем Тараса Шевченка. До 85-річчя присвоєння імені Тараса Шевченка Київському університету»

Стаття проф. О.М. Сліпушко «Тарас Шевченко і Київський університет»

Стаття проф. О.М. Сліпушко «Шевченкознавство в Шевченковому Університеті в часи війни з рф»

Стаття канд. філол. наук Б.Ю. Сахно "The Universal Ukrainian Hero. The figure of Taras Shevchenko in the liberation war and what he means to us"